’t Schienvat Finsterwolde verdwijnt

Het gebouw van het befaamde van oorsprong gereformeerde jongerencentrum ’t Schienvat in het Groningse Finsterwolde verdwijnt.

’t Schienvat aan de Westbaan, dat nu verkocht is.

Het onderkomen aan de Westbaan in Finsterwolde is inmiddels verkocht en  wordt door de nieuwe eigenaar verbouwd tot woning, zodat het jongerencentrum een ander onderkomen zal moeten vinden. Daarbij denkt men behalve aan onroerend goed ook aan een bus, die in verschillende plaatsen zou kunnen worden ingezet.

’t Schienvat, ook wel de soos van Finsterwolde genoemd, staat in de wijde omgeving zeer goed bekend. Ze werd in 1935 opgericht als vervolg op  al bestaande evangelisatiearbeid door de Gereformeerde Kerken in de provincie Groningen en werd een van de belangrijkste evangelisatieprojecten in die provincie. Het werk breidde zich langzamerhand uit tot erkend sociaal-cultureel werk, waar generatie na generatie mee deed aan de activiteiten en waar men ook begeleiding kreeg in de aanloop naar een zelfstandig bestaan.

’t Schienvat toen het nog een kerkje was.

Aanvankelijk vond het werk plaats vanuit een evangelisatiekerkje, ook ’t Schienvat geheten, dat in 1997 echter door brand verloren ging. In  plaats daarvan werd in 2000 op dezelfde locatie het nieuwe moderne gebouw neergezet. Hoewel de banden met de Gereformeerde Kerken langzamerhand losser werden en uiteindelijk geheel verdwenen, bleef het werk van groot belang voor de wijde omgeving.