Berichten uit plaatselijke Geref. Kerken – 36 – (Slot)

In Het Kerkblad (dat was van 1892 tot 1910 het ‘Officieel Orgaan van De Gereformeerde Kerken in Nederland’) van vrijdag 15, 22 en 29 september en  het nummer van ‘oktober & november 1899’ troffen we onder meer de onderstaande berichten aan betreffende plaatselijke Gereformeerde Kerken.

* Na het nummer van ‘oktober & november 1899’ van Het Kerkblad stopte men met het publiceren van nieuwsberichten uit plaatselijke kerken. Vandaar dat deze aflevering van deze rubriek de laatste is.