Geen opvanghuis in Maranathakerk Rijnsburg

De plannen om in de ongeveer vier jaar leegstaande Maranathakerk te Rijnsburg onder de naam ‘Maranathahuis’ een opvanghuis als woon- en leefvoorziening te vestigen, gaan niet door.

De Maranathakerk te Rijnsburg.

De initiatiefnemers van het plan, de familie Ravensbergen, bleken achteraf huiverig voor de financiële risico’s van de plannen. Volgens een zegsman zouden ze hun huis en baan hebben moeten opgeven om in plaats daarvan afhankelijk te worden van giften en donaties. Dat leek hun te riskant.

De kandidaat-koper van de kerk, de familie Kralt, is nu op zoek gegaan naar andere kandidaten met een plan voor een maatschappelijke bestemming voor de kerk, wat een ontbindende voorwaarde is in het koopcontract dat door de Protestantse Gemeente Rijnsburg met de familie Kralt is afgesloten. Mochten zich geen kandidaten met een plan voor een maatschappelijke bestemming van de kerk melden, dan moet de kerkenraad zich opnieuw beraden. De kerkenraad hoopt echter dat er voor 1 september een geschikte bestemming voor de kerk gevonden zal zijn.

De familie Kralt betreurt het feit dat het opvanghuis met de naam Maranathahuis niet doorgaat. Ze zal met andere partijen en personen in gesprek gaan om te bekijken of op een andere manier kan worden bewerkstelligd dat de monumentale Maranathakerk een maatschappelijke bestemming krijgt.

Diverse mogelijkheden volgens Gideon Groep.

Het orgel van de Maranathakerk (foto: Reliwiki, Henk Brussee).

De Gideon-Groep, een aantal gemeenteleden van de vroegere Maranathakerk dat bezwaar heeft tegen de verkoop van de kerk, deelde in een nota aan het Classicaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen mee, dat men “het kerkgebouw en godshuis als uniek monument in zijn oorspronkelijke vorm voor Rijnsburg, met behoud van zijn prachtig orgel en bijzonder fraaie akoestiek, weer wil openstellen voor bijeenkomsten, koren, missionaire buurtkerk, koffieconcerten, muziekuitvoeringen, theatervoorstellingen, doordeweekse ontmoetingsplaats voor jongeren en ouderen, filmavonden, buurtbijeenkomsten, herberg met warme maaltijden bij speciale gebeurtenissen etc.”

De uitspraak van het bovengenoemde Classicaal College over de onlangs gehouden hoorzitting over de bezwaren tegen de verkoop van de kerk, volgt later. We zullen daarover uiteraard t.z.t. berichten.