Binnenkort hoorzitting Maranathakerk Rijnsburg

De vanwege het corona-virus uitgestelde  hoorzitting over de verkoop van de voormalig gereformeerde Maranathakerk te Rijnsburg, wordt binnenkort alsnog gehouden.

De Maranathakerk te Rijnsburg.

Naar aanleiding van de bezwaren die tegen de verkoop zijn ingediend door de heren J.L. de Snaijer en F.A. de Mooij, mede namens de ‘Gideon-Groep’, wordt de hoorzitting van het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen in de provincie Zuid-Holland alsnog gehouden op 24 juni 2020. De bijeenkomst wordt vanwege de corona-crisis niet gehouden – zoals oorspronkelijk de bedoeling was –  in de (voormalig gereformeerde) Alexanderkerk te Rotterdam, maar in de (voormalig gereformeerde) Bethelkerk aan de Schaatsbaan te Barendrecht. Daar kunnen de tegenstanders van de verkoop hun bezwaren mondeling toelichten, en kan de Algemene Kerkenraad van Rijnsburg zijn zienswijze weergeven. Het College beslist later over de zaak.

We zullen t.z.t. uiteraard nader berichten over het verloop van de hoorzitting.