‘De Bining’ Oosternijkerk buiten gebruik gesteld

De Protestantse Gemeente in het Friese Oosternijkerk nam op zondag 28 juni 2020 afscheid van het voormalig gereformeerde kerkgebouw De Bining aan de Langgrousterwei. Behalve om die reden was het óók een bijzondere dienst omdat het de eerste keer in coronatijd was dat de gemeente weer samenkwam, maar het was dus voor het laatst in De Bining.

De voormalig gereformeerde kerk ‘De Bining’ te Oosternijkerk (foto: Reliwiki,  Jan Korpershoek).

Hoewel de kerkenraad volgens het Friesch Dagblad nog overleg pleegde met de Veiligheidsregio om te proberen de laatste dienst toegankelijk te laten zijn voor alle gemeenteleden, kreeg men die toestemming niet. De kerk kon namelijk ongeveer 450 kerkgangers bevatten en het risico voor verspreiding van het corona-virus zou daarom veel te groot zijn. Dat was dan ook de reden dat slechts tien echtparen en tien alleengaanden in de kerk zaten.

Minder kerkgangers…

Over het algemeen kwamen de laatste tijd van de 550 gemeenteleden op zondag ongeveer tachtig kerkgangers opdagen, en dat aantal neemt langzaam maar zeker af, waardoor de kerkelijke inkomsten teruglopen. Aanvankelijk was bij de fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk afgesproken dat vooralsnog beide kerken in gebruik zouden blijven: de voormalig hervormde St. Ceciliakerk en de voormalig gereformeerde kerk De Bining (‘De Binding’)  uit 1890, maar uiteindelijk was dat niet langer houdbaar en moest besloten worden De Bining buiten gebruik te stellen.

Het interieur van De Bining (foto: Reliwiki).

De kerkenraad zorgde er overigens wel voor dat iedereen de kans kreeg de kerk nog even te bekijken; de hele zondag was het bedehuis open, werd het orgel bespeeld en was er een fotograaf in de kerk die gemeenteleden die daar prijs op stelden op hun ‘vaste plaatsje’ vereeuwigde.

Voor veel van de gemeenteleden is het afscheid van de kerk een emotioneel moment, omdat ze er soms hun leven lang heen gingen. Toch kon men met de beslissing akkoord gaan. Door de corona-perikelen was aanvankelijk nog niet duidelijk hoe het afscheid vorm gegeven zou worden. Een aantal werkgroepen had echter na veel inspanningen de organisatie in een week klaar, zo meldt het Friesch Dagblad.

Een gedenkboekje op komst.

Een aantal gemeenteleden is momenteel bezig met het samenstellen van een afscheidsboekje, dat eigenlijk in de dienst van 28 juni 2020 had moeten worden aangeboden, maar dat kreeg men niet tijdig voor elkaar. Er komen nu ook foto’s van het afscheid in; het boekje zal vermoedelijk op de startzondag, na de zomervakantie, worden uitgedeeld.

We komen daarop uiteraard later terug.

Verslag van de laatste dienst