Engelse biografie over prof. dr. H. Bavinck

Dit najaar verschijnt een Engelstalige biografie over prof. dr. Herman Bavinck (1854-1921), de bekendste hoogleraar die aan de (toen nog) Theologische Hogeschool in Kampen heeft gedoceerd. James Eglinton is de auteur van het boek.

Prof. dr. H. Bavinck (1854-1921) was van 1882 tot 1902 hoogleraar aan de Theologische Hogeschool in Kampen; van 1902 tot zijn overlijden in 1921 hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Dit meldt het op 9 juli 2020 verschenen ADCetera nr. 52, het nieuwsblad van het Archief- en Documentatie Centrum van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

De boeken van prof. Bavinck worden wereldwijd vertaald en er verschijnen aan de lopende band proefschriften en andere studies over zijn werk. De internationale uitstraling van zijn werk komt goed tot uitdrukking door het feit dat biograaf  James Eglinton geen Nederlander is, maar een Schot.

De schrijver kan zich  echter goed verplaatsen in Bavincks Nederlandse wereld, want Eglinton leest niet alleen goed Nederlands, hij heeft ook een aantal jaren aan de (vrijgemaakte) Theologische Universiteit in Kampen gewerkt. Hij heeft grondig onderzoek verricht in Nederlandse archieven en tijdschriften, en zijn biografie over Bavinck biedt veel nieuws. Het boek  verschijnt in het Engels en is een waardige opvolger van de grondige Bavinck-biografieën van dr. V. Hepp (1879-1950): Dr. Herman Bavinck (Ten Have, 1922), en die van dr. R.H. Bremmer (1917-1995): Herman Bavinck en zijn tijdgenoten (Kampen, 1961).

Bavincks honderdste sterfdag (2021).

Op 30 oktober 2020 belegt het ADC een bijeenkomst, waarop zijn biografie wordt gepresenteerd. Hopelijk kan dit in Kampen gebeuren, maar mochten de corona-maatregelen dat verhinderen, dan zal een digitale publicatie plaatsvinden.

De boekpresentatie is een opmaat naar de herdenking van Bavincks honderdste sterfdag (hij overleed op 29 juli  1921). Volgend jaar zal dit feit op verschillende conferenties buiten ons land herdacht worden, maar ook aan de Theologische Universiteit Kampen zal in de tweede helft van volgend jaar een internationale conferentie worden belegd, waarover later nader bericht zal worden.