Oosterkerk Aalten wordt definitief verkocht

Overdracht niet eerder dan 1 januari 2021.

Op donderdag 16 juli 2020 heeft de Grote Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Aalten de gemeenteavonden geëvalueerd en ingestemd met het besluit om de voormalige gereformeerde Oosterkerk over te dragen aan bouwbedrijf Klomps.

De Oosterkerk te Aalten (foto: Reliwiki, Rosa Beijen).

De kerkenraad gaf de volgende verklaring uit: “Alles overwegende en gehoord hebbende de gemeente, acht de Grote Kerkenraad de bestemming Woonzorg een passende bestemming voor de Oosterkerk, en besluit hij in te stemmen met het voorstel van het College van Kerkrentmeesters tot overdracht van de Oosterkerk aan Bouwbedrijf Klomps ten behoeve van het realiseren van een woonzorgcomplex op basis van de voorliggende concept overeenkomst. De Grote Kerkenraad machtigt het College van Kerkrentmeesters om uitvoering te geven aan dit besluit”.

De overdracht van de Oosterkerk aan bouwbedrijf Klomps vindt uiterlijk op 1 juli 2021 plaats of zoveel eerder als mogelijk, echter niet voor het einde van  2020. De Oosterkerk zal de rest van dit jaar worden gebruikt voor de kerkdiensten.

De kerkenraad vindt het belangrijk ‘dat iedereen op een goede wijze afscheid kan nemen van de Oosterkerk’, en  zal daarom een commissie benoemen die ‘handen en voeten’ geeft aan de praktische uitvoering van het afscheid van de Oosterkerk. Daarvoor werden op de gemeentevergaderingen ideeën aangereikt, zoals open dagen voorafgaand aan de overdracht, een digitale rondleiding op film, open dagen tijdens en na de verbouwing van de Oosterkerk en  een herdenkingsboek. Ook zal vast en zeker een ‘laatste dienst’ worden gehouden.

We komen op deze website later op dit alles uiteraard uitvoerig terug.