Bezwaren tegen verkoop Maranathakerk Rijnsburg ‘ongegrond’

Uitspraak Classicaal College voor Bezwaren en Geschillen.

Het Classicaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in Nederland in Zuid-Holland heeft op 16 juli 2020 de bezwaren van de Gideon Groep  tegen de verkoop van de Maranathakerk  aan de Burgemeester Hermansstraat te Rijnsburg ‘ongegrond’ verklaard.

De Maranathakerk te Rijnsburg (foto: Reliwiki, Henk Brussee).

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) deelde het volgende aan de redactie van GereformeerdeKerken.info mee:

“De verkoop van de Maranathakerk is (in het najaar van 2019) gestart met een openbare inschrijving. Eind november 2019 besloot de Grote Kerkenraad dat de enige geldige bieding niet aan de (inhoudelijke) eisen voldeed”.

“Daarna is met alle drie de geïnteresseerden een nieuw verkoopproces gestart wat uiteindelijk heeft geleid tot de verkoop aan de familie Kralt in februari 2020. Tegen het besluit van de Grote Kerkenraad van eind november 2019 is door de afgewezen bieder (de heer F. de Mooij) en een ander gemeentelid (de heer H. de
Snaijer) een bezwaarprocedure gestart bij het PKN-orgaan daarvoor (het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen, CCGB). Eind juni 2020  is een hoorzitting  gehouden door dit College waarbij zowel de bezwaarmakers als de PGR hun standpunt nog eens konden toelichten [zie daarvoor ook de pleitnota van de kerkenraad]. Op 16 juli 2020 heeft het CCBG uitspraak gedaan”.

“In haar uitspraak verklaart het CCBG het bezwaar ongegrond. Het College onderschrijft het standpunt van de Protestantse Gemeente Rijnsburg dat de kerk geheel vrij was een eigen afweging te maken bij de beoordeling van de biedingen en stelt dat zij daarbij binnen de grenzen van rechtmatigheid en redelijkheid is gebleven. Door de bieders in een nieuwe procedure nogmaals de kans te geven de tekortkomingen in hun bieding te herstellen (waarvan de bezwaarmakers overigens geen gebruik hebben gemaakt) heeft de Kerk, zo stelt het College, uiterst zorgvuldig gehandeld”.

Interieur van de Maranathakerk te Rijnsburg.

“Hoewel de PGR blij is dat de uitspraak van de CCBG haar volledig in het gelijk stelt, overheerst een gevoel van teleurstelling dat het zover heeft moeten komen.
In het persbericht dat de PGR in februari 2020 uitgaf naar aanleiding van de verkoop gaf de preses van de PGR, Jeroen Ravensbergen, al aan dat de Grote Kerkenraad de hoop en het vertrouwen heeft dat we nu als gemeenschap ook verder kunnen bouwen. Sinds die tijd zijn er nieuwe impulsen geweest rond het
beroepingsproces en sinds kort kunnen we als kerkgemeenschap ook weer bij elkaar komen. We willen dan ook hoopvol en in gezamenlijkheid met alle betrokkenen naar de toekomst kijken”.

Aldus de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg.