‘De Poort’ in Den Burg op Texel verkocht

Er komt een gedenkboekje.

De  protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Poort aan de Elemert in Den Burg op Texel is verkocht.

‘De Poort’ in Den Burg op Texel.

De koper, die er een maatschappelijke bestemming aan geeft, verklaarde dat het gebouw blijft zoals het is. Het kerkje staat niet vermeld in de database van gereformeerde kerkgebouwen, zoals die door de redactie van GereformeerdeKerken.info is opgesteld, omdat al in 2018  besloten werd de kerk af te stoten.

Laatste dienst.

Op zondag 6 september 2020 wordt afscheid genomen van het kerkgebouw in een speciale dienst, die gehouden wordt  in De Poort. Met medeneming van liturgische voorwerpen, zoals het avondmaalstel en het  doopvont, gaat de gemeente op weg naar het andere kerkgebouw, De Burght, waar de kerkdienst wordt afgerond. Een werkgroep heeft de dienst corona-proof voorbereid.

Kerkgebouw De Poort stond oorspronkelijk in Oosterend, maar  werd gedemonteerd en in Den Burg weer opgebouwd.

Herdenkingsboekje.

Nu het kerkje verkocht is en men dus feitelijk afscheid neemt van het gebouw heeft de kerkenraad besloten een gedenkboekje uit te geven. Daarover berichten we t.z.t.  nader.

De laatste dienst in De Poort