vGKN-Noordwijk wordt opgeheven

Tijdens de in verband met de corona-crisis op zaterdag 3 oktober 2020 in klein verband en zonder gasten gehouden slotzitting van de synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN), werd bekend gemaakt dat de vGKN-gemeente in het Zuid-Hollandse Noordwijk wordt opgeheven.

De vGKN van Noordwijk vergadert in ‘Het Trefpunt’ aldaar.

Haar predikant, ds. J. Maliepaard, hoopt namelijk op 24 december 2020 de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken en vroeg dus emeritaat aan, hetgeen hem verleend werd. In de kleine kerk van Noordwijk, ze telt ongeveer 25 leden, bleek het niet meer mogelijk na het emeritaat van ds. Maliepaard de ambten te vervullen. “De kerkenraad moest met verdriet vaststellen dat de kerk eind 2020 moet worden opgeheven. De kerkvisitatoren en de synode zagen ook geen andere mogelijkheden”, aldus het verslag van de slotzitting van de synode.

De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland omvatten na de opheffing van de kerk te Noordwijk nog vijf kerken: Assen e.o. ‘Oase’, Boelenslaan-Drachtstercompagnie, Boornbergum-Kortehemmen, Frieschepalen-Siegerswoude en Noordwolde. Eerder verlieten de kerken van Garderen en Harkema het kleine kerkverband van de vGKN.

Ds. B. Bloemendal van de vGKN te Frieschepalen ontving een beroep van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Putten en nam het beroep aan, zij het onder het voorbehoud dat het Oecumenisch Akkoord tussen de GKv en de vGKN wordt gesloten.