Hoorzitting over omgevingsvergunning Maranathakerk Rijnsburg

Namens de Groep Gideon – die strijdt voor het behoud van de voormalig gereformeerde Maranathakerk te Rijnsburg – hebben de heren F.A. de Mooij en J.L. de Snaijer bij de Gemeente Katwijk een bezwaarschrift ingediend tegen de in augustus 2020 door de Gemeente Katwijk verleende ‘omgevingsvergunning’ betr. de Maranathakerk.

De Maranathakerk te Rijnsburg (foto: Reliwiki, Henk Brussee).

De hoorzitting van de gemeentelijke Commissie Bezwaarschriften zal vermoedelijk plaatsvinden op 11 november 2020. De bezwaren handelen over ‘het verwijderen van de begane grondvloeren en een groot gedeelte van de kerkbanken’, waarvoor de vermoedelijke koper van de kerk toestemming aan de gemeente vroeg (eerder was sprake van het verwijderen van twee kerkbanken). De Maranathakerk is een gemeentelijk monument.

De heren De Mooij en De Snaijer delen in hun bezwaarschrift onder meer mee dat de plannen van een architectenkantoor ‘zonder verstand van monumentenzorg, zeker voor kerkgebouwen’, een onomkeerbare verminking van de Maranathakerk zullen veroorzaken. Ze wijzen er op dat ook het Cuypersgenootschap inmiddels een bezwaarschrift bij de Gemeente Katwijk heeft ingediend om te voorkomen dat deze ‘onherstelbare verminking van het monumentale kerkgebouw’ zal plaatsvinden.

Eerder was sprake van het weghalen van twee banken; nu wil de vermoedelijke koper alvast bijna alle banken en de begane grondvloer verwijderen.

In het bezwaarschrift wordt ook gewezen op de bijzondere details van de kerkbanken: ‘Op de koppen van de kerkbanken is individueel houtsnijwerk uitgevoerd met gelijkenissen uit de bijbel. De kerkbanken zijn daarom bewust in een speciale volgorde geplaatst’. Ook merkt men op, dat de schuin oplopende houten vloer, om vanuit de banken over de hoofden van mensen heen te kunnen kijken, redelijk uniek is. Gewezen wordt verder op de verwarmingsbuizen die onder de banken boven de vloer zijn aangebracht om de kerkzaal en het orgel op temperatuur te houden.