Van ‘CGB’ en ‘CV’ naar ‘Confessionele Beweging’

Op dinsdag 27 oktober 2020, om 10 uur in de ochtend, werd in het Gelderse Nijkerk een tweetal vergaderingen gehouden als voorbereiding op de fusie van de twee confessionele verenigingen binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Het logo van het v/m. ‘Confessioneel Gereformeerd Beraad’.

Aan de ene kant vergaderden leden van het (voormalig gereformeerde) Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) in de gereformeerde Kruiskerk te Nijkerk, en een eind verder op, in de hervormde Opstandingskerk, de leden van de (voormalig hervormde) Confessionele Vereniging (CV). “Al een aantal jaren werken het CGB en de CV samen. Deze nauwe samenwerking komt voort uit een sterke geestverwantschap met elkaar. Vanuit het centrum van ons geloof (Jezus Christus, de Gekruisigde en Opgestane Heer) willen we in de Protestantse Kerk staan; om de kerk vanuit Schrift en belijdenis bij het gereformeerd belijden te bepalen”, zo heette het in de oproepingsbrieven die beide verenigingen aan hun leden stuurden.

Het eerste nummer van het gezamenlijke blad (‘Confessioneel Credo’) werd al op 5 oktober 2019 gepresenteerd.

De fusie komt niet uit de lucht vallen:  “Veel leden hebben in de afgelopen jaren aangedrongen op een fusie van de beide verenigingen. Wij hopen door een fusie nieuw elan te krijgen en samen dienstbaar te zijn in de volle breedte van de Protestantse Kerk. Het valt ook niet meer uit te leggen dat in de Protestantse Kerk twee confessionele verenigingen bestaan met hetzelfde doel. Wij hopen door een fusie aantrekkelijker te worden voor gemeenteleden, studenten en predikanten”.

Na eerdere voorbereidende vergaderingen kwamen beide verenigingen na hun gescheiden ochtendbijeenkomsten op 27 oktober 2020 – waar de fusievoorstellen door beide verenigingen werden aangenomen – in corona-opstelling samen in de grote gereformeerde Kruiskerk voor de eerste officiële vergadering van de – wat in het vervolg genoemd wordt – Confessionele Beweging.

Het interieur van de gereformeerde Kruiskerk te Nijkerk (foto: mevr. Willy Klok-van Dasselaar).

De om half twee aanvangende conferentie handelde over ‘De erfenis van Bonhoeffer voor de kerk van vandaag’. Professor Edward van ’t Slot, docent aan de Protestantse Theologische Universiteit Groningen en kenner van de theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), hield daarover een lezing. Daarop reageerden vervolgens ds. Ria Scheltens-Ritzema uit Lunteren en proponent Mark de Jager, de Jonge Theoloog des Vaderlands.

Zowel de hervormde Confessionele Vereniging (1864) als het gereformeerde Confessioneel Gereformeerd Beraad (1973) werden opgericht als tegenwicht tegen de vrijzinnige geluiden in die kerken.