Toen de kerk van Sittard brandde… (1963)

De houten Johanneskerk van Sittard was een rijk bezit voor de op 2 mei 1956 geïnstitueerde Gereformeerde Kerk te Sittard, al was het slechts een noodkerk. Op  2 augustus 1963 brandde het gebouw echter tot de grond toe af.

De hulpkerk die uit Hilversum kwam en van 1956 tot de verwoesting in 1963 in Sittard dienst gedaan heeft.

De brand ontstond rond het middaguur en in korte tijd stond het houten gebouw in lichterlaaie. Met twaalf stralen probeerde de brandweer van Sittard het vuur te doven, maar het mocht niet baten. Het kerkgebouw ging geheel verloren.

‘De tranen stroomden over de wangen van een aantal ouderlingen van de Gereformeerde Kerk aan de Monseigneur Franckenstraat te Sittard, toen met een klap plotseling het fel bandende dak van de houten kerk naar beneden stortte’, rapporteerde de plaatselijke pers. Vermoedelijk was de brand  ontstaan doordat jongens een vuurtje stookten of, ook een mogelijkheid, door broei van een stapel tuinafval achter de kerk.

De kerk stond eerst in Hilversum.

Het houten gebouw, dat ruim driehonderd zitplaatsen telde, werd opgetrokken op een betonnen fundering. De kerk stond oorspronkelijk sinds 1928 als noodkerk aan de Johan Geradtsweg  in Hilversum, waar men het de Noorderkerk noemde. In het najaar van 1939 werd het gebouw afgebroken, omdat het plaats moest maken voor de kosterswoning van de definitieve Noorderkerk. Die kerk kon in 1939 in gebruik genomen worden, zodat de noodkerk althans daar overbodig werd.

Toch gebruikte de Gereformeerde Kerk te Hilversum het gebouw nog een keer, en wel opnieuw als noodkerk maar nu aan de Frederik van Edenlaan,  in afwachting van de definitieve gereformeerde Westerkerk, ook aan de Frederik van Edenlaan. Deze kon in 1956 in gebruik genomen worden. Daarna werd de houten kerk afgebroken en verkocht aan de Gereformeerde Kerk te Sittard, die op 2 mei dat jaar geïnstitueerd was en nog geen definitief kerkgebouw had.

Meeleven.

Hoe dan ook, de kerk brandde op 2 augustus 1963 af en een tragische bijzonderheid was dat de kerk juist geheel opnieuw geschilderd was. Weken lang waren gemeenteleden bezig geweest met dit werk om op die manier fl. 9.000 aan schilderskosten uit te sparen.

Het meeleven in de stad was groot. De deken van de plaatselijke Rooms-Katholieke parochie stelde onmiddellijk het parochiehuis beschikbaar  zodat de ochtenddiensten konden doorgaan. En de kerkenraad van de hervormde gemeente stelde voor de middagdienst haar kerkgebouw ter beschikking.

Plannen…

De brand kwam voor de gereformeerden van Sittard bijzonder ongelegen. Men stond in die tijd voor grote lasten. Niet alleen had de nog geen vierhonderd leden tellende gemeente vrijwel geheel uit eigen middelen een ontmoetingscentrum-met-boekhandel gesticht om zo verdere contacten te leggen met de plaatselijke bevolking, ook was juist begonnen met de bouw van het zogenaamde Baandertproject (op de hoek van de Broeksittarderweg met de Burgemeester Schmitzstraat), dat voorzag in een wijkcentrum met kerkzaal aan de andere kant van Sittard. Alleen dat project vroeg al fl. 300.000. De Stichting Steun Kerkbouw zegde voor dat project een subsidie van fl. 50.000 toe. Een groot deel van de overige financiering kwam op de schouders van de gemeenteleden.

Ds. Th. Rienks (1916-2009)

Ook de eigen gemeente offerde flink, ervoer ook de plaatselijke gereformeerde predikant, ds. Th. Rienks (1916-2009). ‘De gemeente brengt jaarlijks boven de normale bijdragen voor het kerkenwerk nog fl. 5.000 bijeen voor de bouw van het nieuwe wijkcentrum. Er zijn arbeidersgezinnen die fl. 10 per week geven’.

De afgebrande kerk was weliswaar verzekerd, maar slechts voor de nominale waarde. Verheugend was dat de Stichting Steun Kerkbouw verdere steun toezegde en ook uit het land stroomden de bijdragen binnen om althans iets van de financiële schade te dekken. Plannen werden ontwikkeld om een nieuwe kerk met ongeveer 350 zitplaatsen te bouwen, waarvan de kosten naar men toen vermoedde rond de fl. 300.000 zouden liggen.

Nieuwe kerk.

De Johanneskerk in Sittard werd op 27 mei 1966 in  gebruik genomen.

Op 27 mei 1966 kon de nieuwe kerk aan de Mgr. Franckenstraat, ook ‘Johanneskerk’ genoemd, in gebruik genomen worden. In de zomer van 2004 werd de Johanneskerk geheel nieuw ingericht. Deze kerk fungeert nog steeds als een protestants kerkgebouw in Sittard.

De Nieuwe Leidsche Coruant van 27 mei 1966 berichtte uitvoerig over de opening van de nieuwe kerk. Hier een gedeelte van het bericht.

Bronnen onder meer:

Centraal Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland, 11e jrg. nr. 32, 10 augustus 1963

Nieuwe Leidsche Courant, 27 mei 1966