Kerk Doezum wordt dorpshuis en woningen

De al enkele jaren leegstaande voormalig gereformeerde kerk ‘De Haven’ aan de Perastraat in het Groningse Doezum wordt verbouwd tot dorpshuis met een buurthuiskamerfunctie.

Een impressie van de plannen voor het dorpshuis in de voormalige kerk (foto: gemeente Westerkwartier).

De bevolking van het dorp is het eens met de plannen, die zo’n € 650.000 zullen kosten, waarvan de gemeente € 140.000 voor haar rekening neemt. Een aannemer uit Doezum zal de plannen verwezenlijken. Men hoopt zo’n € 50.000 te besparen door met vrijwilligers te werken en bovendien is door dorpsbewoners al € 50.000 bijeengebracht door de symbolische aankoop van stenen. In het bijgebouw van de kerk, ’t Anker, zullen vijf koopappartementen gebouwd worden, ontworpen door een ontwikkelaar uit Lutjegast. De provincie stelde daarvoor € 250.000 beschikbaar.

Het is de bedoeling dat de voormalige kerk verscheidene zalen krijgt waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden door verenigingen en maatschappelijke, kerkelijke en culturele instellingen.

Een eerder plan, met de bedoeling in en bij het dorpshuis zo’n twintig appartementen te bouwen, ging niet door, onder meer omdat er te weinig belangstelling voor was.