Oosterkerk Hoogeveen blijft en wordt verkleind

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hoogeveen heeft in haar vergadering van 8 april 2021 definitief besloten tot verbouw en verkleining van de protestantse (voormalig gereformeerde) Oosterkerk. De preses van de Algemene Kerkenraad heeft dat meegedeeld.

Een impressie van de toekomstige situatie bij de Oosterkerk (ill.: B+O Architecten).

Dit houdt in dat het College van Kerkrentmeesters plannen gaat maken voor de verbouw en het opnieuw inrichten van de  huidige kerkzaal. Dit met behoud van de klokkentoren en van de om de kerk liggende laagbouw (de zogenoemde ‘kloostergang’). Het houdt tegelijk ook in dat de resterende grond en de bebouwing daarop kan worden verkocht en dat de opbrengst daarvan wordt benut voor de voorgenomen verbouw, vermeerderd met een bedrag uit het eigen vermogen van de Protestantse Gemeente Hoogeveen. Bij de kerk zal dan een woonzorginstelling voor mensen met dementie worden gebouwd.

Eerdere plannen tot verkoop gaan dus niet door.

Hoewel eerder bericht werd (wat wij dus destijds ook meldden) dat de Oosterkerk ‘uiterlijk in 2019’ gesloten zou worden, is nu dus definitief besloten tot behoud van de (zij het verkleinde) Oosterkerk.