Bibliotheek Nieuwe Pekela in gereformeerde kerk

De bibliotheek in het Groningse Nieuwe Pekela wordt per 26 augustus 2021 gesloten in verband met bezuinigingen van de burgerlijke gemeente.

De gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela.

Dat zou betekenen dat veel trouwe lezers naar Oude Pekela zouden moeten of naar andere plaatsen in de omgeving. Maar er is een oplossing gevonden. In een van de zalen van de gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela wordt met ingang van half september 2021 de bibliotheek opnieuw ingericht, waar mensen boeken kunnen lenen en ruilen.

De bibliotheek in Nieuwe Pekela omvatte ongeveer zesduizend boeken, waarvan ‘het volwassen deel’ voortaan in de gereformeerde kerk gehuisvest wordt, terwijl de kinder- en jeugdboeken naar de kinderopvang en naar de basisscholen in Nieuwe Pekela verhuizen. Iedereen die boeken over heeft kan ze bij de gereformeerde kerk afgeven.

Wilma Hulzebos is de initiatiefnemer van de verhuizing. Toen ze van de sluiting van de bibliotheek hoorde klopte ze bij de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk aan, die toestemming gaf om de oppasruimte in de kerk in te richten als bieb. Een aantal vrijwilligers gaat de bibliotheek in de gereformeerde kerk runnen.

______________

Namens de Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela werd aan de redactie van GereformeerdeKerken.info door de koster van de kerk het volgende meegedeeld:

“De Gereformeerde Kerk in Nieuwe Pekela heeft een ruimte beschikbaar gesteld als boeken uitleenpunt. Dit staat volledig los van de Bibliotheek en mensen kunnen boeken ruilen zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. De boekenruil zal volledig door vrijwilligers gerund worden die eerder vrijwilliger waren in de Bibliotheek van Nieuwe Pekela.

Eens per week op donderdagmiddag zal deze uitleen geopend zijn.
De kerk heeft gemeend hieraan medewerking te verlenen omdat een goede maatschappelijke functie is.
Er zal ook geen huur voor berekend worden. Het is geen kerkelijke activiteit. Hoeveel boeken er uiteindelijk zullen komen is nog niet bekend. Het gaat er vooral om dat de mensen die niet zelfstandig naar Oude Pekela kunnen reizen en toch graag boeken willen lezen terecht kunnen in de directe omgeving. Een en ander wordt in september 2021 opgestart”.