De Gereformeerde Kerk te Oldebroek (3)

Ds. N. Streefkerk (van 1948 tot 1967).

( < Naar deel 2 ) – De opvolger van ds. Oussoren was ds. N. Streefkerk (1901-1982) uit het Friese Wolvega, die op 23 mei 1948 intrede deed in Oldebroek. Deze diende de kerk van Oldebroek ongeveer negentien jaar. Ook in die tijd waren de verhoudingen tussen de plaatselijke kerken onderling goed te noemen.

Ds. N. Streefkerk (1901-1982).

Ook ds. Streefkerk was actief in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door zijn illegale werk kwam hij in Groningen in de gevangenis en daarna in Kamp Vught. In december 1943 was hij ondergedoken en werkte in de winter van 1944 / 1945 als hulppredikant in het Groningse Schildwolde. In zijn tijd in Oldebroek was hij bestuurslid van de plaatselijke afdeling van het Nederlands Bijbel Genootschap, terwijl hij ook zitting had in het bestuur van de Stichting Sophia Ziekenhuis.

Van alles wat…

Op initiatief van mevrouw Streefkerk werd in 1948 de Vrouwenvereniging opgericht onder de naam ‘Wees een Zegen’. Vanaf het begin had de vereniging een flink aantal leden. Behalve dat aan Bijbelstudie werd gedaan en inleidingen over ‘vrije onderwerpen’ werden gehouden en besproken, werden ook zieken en bejaarden (65-plussers) bezocht. Ook vervulde de vereniging een rol bij het zendingswerk, waarvoor jarenlang elk jaar een verkoopdag georganiseerd werd. — In 1951 werd het orgel, dat in 1900 in gebruik genomen was, opgeknapt en door orgelbouwer Kamp uit Zwolle zo veel als nodig was hersteld, waarvan de kosten fl. 10.000 bedroegen. — Rond diezelfde tijd werd de kerkenraadskamer achter de kerk, waar ook de catechisaties en de bijeenkomsten van de jeugdverenigingen gehouden werden, afgebroken en vervangen door een grotere ruimte met een plat dak. Bovendien werd een keuken gebouwd en een consistorie voor de kerkenraadsvergaderingen. Dit alles kostte ongeveer fl. 17.000. — Tijdens de laatste jaren van het predikantschap van ds. Streefkerk werd gesproken over de bouw van een nieuwe en grotere kerk. Nog voordat deze kerk in gebruik genomen kon worden, nam de predikant op 1 april 1967 afscheid wegens verkregen emeritaat.

  • De tijd van 1967 tot heden in snelle vogelvlucht.

De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Oldebroek volgen we vanaf hier in grote lijnen, waarbij de bouw van de nieuwe kerk natuurlijk een belangrijk punt is!

De predikanten (1967–heden).

Ds. J.J. Ritsema (1912-1998).

Na het vertrek van ds. Streefkerk waren achtereenvolgens de volgende predikanten aan de Gereformeerde Kerk te Oldebroek verbonden: ds. J.J. Ritsema (1912-1998) deed 1967 intrede en was tot 1974 aan de kerk van Oldebroek verbonden. Hij werd opgevolgd door ds. J. Knol (1946-2016), die van 1975 tot 1980 in Oldebroek predikant was. Ds. J.D. Hofstra (*1946) kwam in 1981 naar Oldebroek en vertrok in 1989 naar de kerk van Huizen. Hij werd opgevolgd door ds. A.P. de Graaf (*1961), die de kerk van 1991 tot 1997 diende. Ds. J. de Jong (*1965) was van 1999 tot 2004 aan de kerk van Oldebroek verbonden en hij werd opgevolgd door ds. R.D. van Hornsveld (*1966), die van 2005 tot 2013 predikant in Oldebroek was, terwijl ds. A.W. Estié (*1972) hem in 2015 opvolgde en tot 2021 aan de kerk van Oldebroek verbonden was.

Een nieuwe kerk (1968).

De Goede Herderkerk te Oldebroek in aanbouw (foto: ‘Gereformeerden in Oldebroek vroeger en nu)’.

De Gereformeerde Kerk te Oldebroek groeide keurig met de dorpsgroei mee. De kerk aan de Rustenburgsweg bood na verloop van tijd onvoldoende ruimte om alle kerkgangers een plaats te bieden. Ook het liturgisch centrum was te beperkt van omvang: zo konden slechts twintig avondmaalgangers tegelijk aan de avondmaalstafel plaatsnemen. Bovendien was er een tekort aan vergaderlokalen. Aanvankelijk werd gedacht aan een verbouwing van de bestaande kerk, met maquette en al, maar dat leverde ongeveer tachtig extra zitplaatsen op; te weinig. Een bouwkundig onderzoek maakte bovendien duidelijk dat verbouw van de bestaande kerk niet wenselijk was. Ook werd duidelijk dat de grote pastorie voor een nieuwe predikant weinig aantrekkelijks bood. Dat alles leidde er toe dat besloten werd zowel de kerk als de pastorie aan de Rustenburgsweg te verkopen en elders in het dorp, aan de Van Asch van Wijcklaan, een nieuwe kerk te bouwen.

De bouw verliep voorspoedig, zodat op zondag 18 mei 1969 de laatste dienst in de kerk aan het Rustenburg gehouden kon worden. In de loop der jaren waren in die kerk 900 kinderen gedoopt en 209 huwelijken kerkelijk bevestigd.

De tegenwoordige gereformeerde Goede Herderkerk te Oldebroek.

Op donderdag 22 mei 1969 werd de nieuwe Goede Herderkerk officieel in gebruik genomen en overgedragen aan kerkenraad en gemeente. Het liturgisch centrum was flink uitgebreid: er was ruimte voor een avondmaalstafel waaraan zestig avondmaalsgangers konden aanzitten. Een doopvont werd aangeboden door de meisjes van het Kwartjesfonds (bestemd voor vernieuwing van het interieur). L. Heerdink viel de eer te beurt de kanselbijbel – meegenomen uit de oude kerk – op de preekstoel van de Goede Herderkerk te plaatsen.

Hoe de indeling van de kerk er uit ziet…

De kerkzaal heeft ongeveer 450 zitplaatsen. Ook is er een ontmoetingsruimte in de kerk, die door een wand van de kerkzaal gescheiden is, maar die bij bijzondere gelegenheden bij de kerkzaal getrokken kan worden. Ook beschikt de kerk over twee jeugdzalen, een kerkenraadskamer, een keuken en een archiefruimte. De ook aanwezige hal werd in 2004 uitgebreid en vernieuwd.

De kerk te Oldebroek.

Het orgel.

Toen in 1968 besloten werd een nieuwe kerk te bouwen sprak men ook af het orgel uit de oude kerk mee te nemen naar het nieuwe bedehuis, nu echter niet meer op een orgelgalerij, maar gewoon op de begane grond in de kerkzaal. Ook dacht men aan een eventuele uitbreiding van het orgel door te gelegener tijd een tweede klavier aan te brengen.

Het orgel van de gereformeerde kerk te Oldebroek (foto: Reliwiki).

Toen het orgelfonds in 1977 voldoende geld bevatte werd besloten tot de plaatsing van het tweede klavier over te gaan. De fa. Hendriksen en Reitsma te Nunspeet kreeg die opdracht, maar moest behalve het eerste klavier ook een nieuw register aanbrengen (een trompet), terwijl het orgel verder werd uitgebreid met acht nieuwe registers en koppelingen.

Het interieur van de gereformeerde kerk te Oldebroek (foto: Reliwiki).

In 1978 kon het uitgebreide en vernieuwde orgel in gebruik genomen worden. De kosten hadden ruim fl. 42.000 bedragen. ‘De bekende organist W.H. Zwart noemde het orgel een juweeltje’.

De gereformeerde kerk te Oldebroek wordt nog steeds als zodanig gebruikt.

De ledentallen van De Gereformeerde Kerk te Oldebroek.

De ledentallen van De Gereformeerde Kerk te Oldebroek (bron: Jaarboeken GKN en PKN).

Bronnen onder meer:

H. Boeve, Gereformeerden in Oldebroek vroeger en nu. Oldebroek, 1984

Gemeenten en predikanten van De Gereformeerde Kerken in Nederland. Leusden, 1992

Jaarboeken (ten dienste) van De Gereformeerde Kerken in Nederland. Goes, div. jrg.

© 2021. GereformeerdeKerken.info