‘Geref. Kerk Zevenbergen’ wordt ‘De Ontmoeting’

Kerk wil meer ‘naar buiten treden’.

Zoals we eerder berichtten zal de Gereformeerde Kerk (PKN) in de Stationsstraat in het Noord-Brabantse Zevenbergen haar nieuwe naam op 11 september 2021 onthullen. Intussen is die nieuwe naam bekend: het wordt De Ontmoeting.

De gereformeerde kerk te Zevenbergen: de naam ‘Gereformeerde Kerk’ is er inmiddels afgehaald. Straks staat er: ‘De Ontmoeting’.  (foto: met dank aan de heer G. Kuiper te Appingedam).

Omdat de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Zevenbergen besloten heeft in het vervolg een meer naar buiten gerichte koers te gaan volgen hoopt men ook door de naamsverandering dat mensen ‘van buiten’ de kerk zullen weten te vinden. Dat is volgens de voorzitter van de kerkenraad, Jaap Brouwer (56), ook wel nodig, want wekelijks zitten er ‘tien tot twintig mensen in de kerk, soms meer’. Weliswaar is dat mede te wijten aan de coronacrisis, maar tegelijk hoopt men dat het aantal kerkbezoekers straks toeneemt. Het ledental van de kerk neemt ondertussen ook af. In 2012 telde de kerk nog ongeveer 400 leden. Nu, in 2021, is dat teruggelopen naar 165. Daaronder bevinden zich nauwelijks nog gezinnen met kinderen.

De Gereformeerde (PKN) Kerk te Zevenbergen onderscheidt zich onder meer doordat er andersoortige kerkdiensten gehouden worden dan in veel andere Gereformeerde Kerken. Zo worden er oecumenische diensten in Taizé-sfeer met stilte en bezinning gehouden, en Thomasvieringen, gericht op mensen met twijfels en vragen. “Kortom, iets vrijzinniger dan andere stromingen”, aldus de kerkenraadsvoorzitter.

Momenteel heeft de Gereformeerde Kerk van Zevenbergen geen predikant. Ds. E.E. Barendregt-Van Rietschoten vertrok weliswaar naar een andere gemeente, ‘maar we hebben wél een kerkgebouw, enthousiaste gemeenteleden en een liturgiecommissie die de diensten regelt en gastpredikanten uitnodigt. Om meer aantrekkingskracht te krijgen voor de ‘buitenwacht’ zullen ook niet-kerkelijke bijeenkomsten gehouden worden – zoals bijv. een brunchdienst op 26 september 2021 – in aanwezigheid van oud-burgemeester Jac Klijs.

De hoop is dat gemeenteleden anderen meenemen naar de kerk. Als er niet alleen oudere, maar ook jongere mensen in de kerk zitten stimuleert dat tot enthousiasme. Om de nieuwe koers te begeleiden trok de kerkenraad inmiddels een kerkelijk werker aan, die de komende twee jaar aan het werk gaat. Daarna – zegt de kerkenraadsvoorzitter – “moeten we nadenken over samenwerking met andere kerken. Weliswaar houden we het financieel gezien nog wel vijf tot zeven jaar vol, maar daarna wordt het moeilijker”.