“VU-voorwerpen en hun verhalen”

140 jaar erfgoed van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Op maandag 6 september 2021 verscheen het boek VU-voorwerpen en hun verhalen. Het boek verschijnt bij de expositie die momenteel te bezichtigen is in de erfgoedvitrine naast de ingang van de Universiteits Bibliotheek in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Het pas verschenen boek bij de expositie over VU-voorwerpen en hun verhalen.

In het academisch jaar 2020-2021 vierde de Vrije Universiteit Amsterdam het 140 jarig bestaan met het ‘Kuyperjaar’. Gedurende het jaar vond de online expositie ‘VU-voorwerpen en hun verhalen’ plaats. Op 6 september 2021 verscheen daarbij dus ook het boek bij de expositie, met als volledige titel: VU-voorwerpen en hun verhalen. 140 jaar erfgoed van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Uit de erfgoedcollecties van de universiteit is voor elk lustrum uit de geschiedenis een object gekozen dat kenmerkend is, ofwel omdat het uit die tijd stamt, ofwel omdat het verbonden is met een belangrijke gebeurtenis die toen plaatsvond. Gastauteurs reflecteren in het pas verschenen boek op de betekenis van het object voor vandaag. Dat maakt het erfgoed tot een brug tussen verleden en heden en het werpt ook de vraag op hoe we ons vandaag tot dit verleden moeten verhouden.

* Het boek is  te koop. De prijs is € 20,00 incl. verzend- en administratiekosten. Bestellen kan door een e-mail met adresgegevens te sturen aan: a.c.flipse@vu.nl en tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over te maken naar rekening NL68 INGB 0006 8454 44 t.n.v. Stichting Batavia Academica te Amsterdam o.v.v. ‘VU-voorwerpen en hun verhalen’.

Voor meer bijzonderheden: Voorwerpen en hun verhalen.