Wordt Marktpleinkerk Hoofddorp uitgebreid?

Protestantse Gemeente wil (voormalig gereformeerde) Marktpleinkerk in Hoofddorp blijven gebruiken en mogelijk uitbreiden.

In antwoord op vragen van een raadslid heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlemmermeer geantwoord dat de protestantse (voormalig gereformeerde)  Marktpleinkerk in Hoofddorp in stand gehouden moet worden.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Marktpleinkerk te Hoofddorp (foto: Reliwiki, M.J. de Rijk).

Het raadslid wees erop dat een woordvoerder van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoofddorp in 2019 een eventuele sloop van de beeldbepalende Marktpleinkerk niet uitsloot. “Het gebouw en het naastgelegen perceel worden namelijk meegenomen in de ontwikkelingen van het gebied ernaast, dat in handen is van projectontwikkelaar Segesta.”

Het raadslid achtte het onwenselijk en in strijd met de wens van de gemeente Haarlemmermeer om cultuurhistorische gebouwen te slopen; de Marktpleinkerk acht hij van onvervangbare cultuurhistorische waarde.

Kerkenraad wil Marktpleinkerk nu behouden.

Het College van B en W deelde mee dat het gehele ensemble dan ook zowel gemeenschappelijk als individueel in stand gehouden moet worden.

Ook liet het gemeentebestuur weten dat contact van het architectenbureau met de Protestantse Gemeente Hoofddorp heeft opgeleverd dat de kerkgemeenschap het gebruik van het kerkgebouw wil continueren en zelfs wil komen tot een uitbreiding van de Marktpleinkerk.

Voorts deelde het gemeentebestuur mee dat een architectenbureau ingeschakeld is, dat een schetsontwerp gemaakt heeft waarin een dergelijke uitbreiding mogelijk gemaakt wordt. “De mogelijke uitbreiding van de Marktpleinkerk is ook dan direct gekoppeld aan het gebruik als kerkgebouw”.