Renovatie Zuiderkerk Drachten op stoom

De verbouw van de protestantse (voormalig gereformeerde) Zuiderkerk in de Burgemeester Wuiteweg te Drachten vordert met gestage snelheid.

De protestantse (voormalig gereformeerde) Zuiderkerk, die in 1925 in gebruik genomen werd (foto: Reliwiki, Marlie van Oostveen).

Eind juli 2021 was de galerij (aan de straatkant) tegenover de kansel geheel verwijderd. Nadat de houten steunbalken in de galerijvloer weggehaald waren werden een zware elf meter lange stalen dwarsbalk en twee stalen steunpilaren verwijderd. Dat was een nauwkeurig werkje, want men moest daarvoor een deel van de muren uithakken, om de zware stalen balk vrij te maken, ten einde deze vervolgens naar beneden te takelen. Ook was intussen een begin gemaakt met het aanleggen van de elektrische leidingen en het dichtmetselen van de gaten die waren ontstaan bij de verwijdering van de stalen draagbalk van de galerij. Verder werd de preekstoel weggehaald (onder het orgel).

Het podium in aanbouw; de preekstoel is al verdwenen… (foto: Protestantse Gemeente Drachten).

Ondertussen was men bezig gegaan met het vergroten van het liturgisch centrum, waarop het meubilair uit de onlangs gesloten (voormalig gereformeerde) Menorah aan de Dwarswijk geplaatst is. Overigens wordt ook het kerkelijk bureau achter de Zuiderkerk verbouwd.

Het liturgisch centrum met de uit de ‘Menorah’ afkomstige meubels (foto: Protestantse Gemeente Drachten).

Begin september 2021 konden de stukadoors met hun arbeid beginnen, die daarmee ongeveer drie weken bezig geweest zijn. In die tijd werd de kerkzaal zo ingericht als deze na de coronatijd gebruikt zal gaan worden. In diezelfde tijd werden ook metingen gedaan ten behoeve van de akoestiek. De betreffende firma zal met aanbevelingen komen om zowel het geluid van de zangkoren als van het spreken optimaal te maken. Half september werd begonnen met het frezen in de vloer om de verwarming aan te leggen. Daarna kon men beginnen met schilderen. Eerst wit, daarna de gewenste kleuren.

Overzicht van de kerkzaal (gefotografeerd vanaf het orgel). Foto: Protestantse Gemeente Drachten.

Het orgel.

Het orgel in de Zuiderkerk is afkomstig uit de inmiddels reeds lang verdwenen (hervormde) Adelaarkerk, die tussen Beetsterzwaag en Nij Beets stond. Die kerk was in 1889 gebouwd door twee adellijke families, Van Lynden en Lycklama á Nijeholt. De kerk was eigenlijk bedoeld voor de opvang van veenarbeiders, maar lag voor hen eigenlijk veel te decentraal, zodat van de kerk weinig gebruik gemaakt werd.

Het orgel in de Zuiderkerk te Drachten is afkomstig van de in 1959 buiten gebruik gestelde Adelaarkerk bij Beetsterzwaag.

In de Tweede Wereldoorlog diende het bedehuis op initiatief van de hervormde predikant als opslagplaats van illegaal geslacht vlees. Toen de koster de kerk op een zondag klaarmaakte voor de kerkdienst ontdekte hij het vlees. Toen hij dit aan de dominee meldde antwoordde deze: ‘Het Woord is vlees geworden’. In 1956 werd in de Adelaarkerk de laatste kerkdienst gehouden. Nadat de toren in 1984 getroffen werd door blikseminslag en de kerk afbrandde, werd deze uiteindelijk gesloopt.

Het interieur van de Drachtster Zuiderkerk met het orgel, kort na de ingebruikneming van het instrument.

Maar het orgel – dat in 1904 voor de Adelaarkerk gebouwd werd – was al in 1956 geschonken aan de gereformeerde Zuiderkerk te Drachten. Vanaf de ingebruikneming van de Drachtster Zuiderkerk (in 1925) tot aan de ‘inwijding van het orgel’ begeleidde het muziekkorps Crescendo de kerkzang! Het prachtig klinkende orgel zal na de restauratie weer volop gebruikt worden, al is het ook nu al – nog tijdens de verbouwing – te horen bij de vieringen die er momenteel al gehouden worden.

Acties.

De ‘huiskamer’ van de Zuiderkerk.

Tijdens de verbouwing wordt natuurlijk van alles gedaan om te zorgen dat extra geld binnengehaald wordt om de financiering van de ingrijpende verbouwing makkelijker te maken. Zo werden fiets- en wandeltochten, highteas met bingo en een grote boekenmarkt gehouden, en werden allerlei ingebrachte waardevolle zaken en uit de kerk afkomstige tegels verkocht.