Prof. dr. G.P. Hartvelt (1921-2021) overleden

Prof. dr. G. P. Hartvelt, emeritus hoogleraar aan de vroegere Theologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen, is woensdag 10 november 2021 op honderdjarige leeftijd overleden.

Dr. Hartvelt op zijn honderdste verjaardag (foto: ‘Weekblad De Brug’)

Gerrit Pieter Hartvelt werd op 4 november 1921 in het Noord-Brabantse Zevenbergen geboren. Zijn opleiding genoot hij na de lagere school aan het Marnix Gymnasium te Rotterdam, waarna  hij theologie studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Achtereenvolgens was hij gereformeerd predikant in de Friese Doleantiekerk te Oosternijkerk, waar hij op 9 februari 1947 intrede deed. Hij was een van de auteurs van het  gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van die kerk. Ds. Hartvelt nam daar op 19 november 1950 afscheid, omdat hij een beroep had aangenomen van de kerk te Bodegraven. Daar deed hij op 3 december 1950 intrede. Omdat hij in 1953 het beroep van de kerk te Assen had aangenomen nam hij op 22 november dat jaar afscheid van Bodegraven en deed hij op 3 december dat jaar intrede te Assen. Nadat hij daar op 22 december 1958 afscheid genomen had werd hij achtereenvolgens nog predikant te Delft (van 7 januari 1959 tot 21 oktober 1964) en te Hilversum, waar hij op 28 oktober 1964 intrede deed en reeds op 22 mei 1966 afscheid nam. Zes jaar eerder, in 1960, was ds. Hartvelt aan de Vrije Universiteit cum laude gepromoveerd op het proefschrift “Verum corpus. Een studie over een centraal hoofdstuk uit de avondmaalsleer van Calvijn“.

Het proefschrift van dr. Hartvelt.

Hoogleraar in Kampen.

De korte ambtsperiode in Hilversum werd veroorzaakt door zijn benoeming als hoogleraar symboliek, dogmatiek, dogmageschiedenis en christelijke religie aan de Theologische Hogeschool van De Gereformeerde Kerken in Nederland, te Kampen. Dit ambt bekleedde hij ruim twintig jaar, namelijk van 1966 tot zijn emeritaat in 1988. In datzelfde jaar werd de (sinds 1939) Theologische Hogeschool officieel Theologische Universiteit.