Herstel kerktoren Andijk eindigt in ‘zwarte cijfers’

De restauratie van de toren van de monumentale gereformeerde kerk (PKN) te Andijk – vaak ‘de kathedraal van de gereformeerden’ genoemd – is financieel gezien royaal in de ‘zwarte cijfers’ geëindigd, dus met een flinke financiële meevaller.

De gereformeerde kerk (PKN) te Andijk.

Dit deelde de Taakgroep Beheer mee in het jongste nummer van het maandblad van de Gereformeerde Kerk Andijk, Mozaïek. Toen eerder dit jaar duidelijk werd dat de toren een hersteloperatie te wachten stond vroeg de kerkenraad de gemeenteleden bij te dragen in de kosten die een en ander met zich mee zou brengen. Tevoren was becijferd dat – naast een (te) ontvangen groot bedrag aan subsidie en een tevoren gereserveerd groot bedrag – nog ongeveer € 57.000 nodig zou zijn. De inschrijving bedroeg echter maar liefst € 64.000, zodat het karwei ruimschoots binnen de tevoren vastgestelde marges kon worden uitgevoerd. “Wederom schrijft de kerk met zwarte cijfers”, zo concludeerde men in het blad.

De Gereformeerde Kerk te Andijk heeft echter nog geen tweede predikant kunnen vinden. De kerkenraad heeft echter bij het samenstellen van de begroting wel rekening gehouden met de komst van een tweede predikant (naast ds. Koos Staat), medio 2022. Een en ander zal leiden tot een klein begrotingsoverschot. Maar, zo stelt de Taakgroep Beheer, de ervaring is hoe dan ook dat, de gemeente “de knip trekt als dat nodig is. Dat is een teken van betrokkenheid bij het wel en wee van onze gemeente en onze (kerk) gebouwen”.