Bouwbedrijf koopt kerk Holwerd

Bouwbedrijf Kingma uit het Friese Buitenpost heeft de voormalige, al sinds 2014 leegstaande voormalige gereformeerde kerk in het Friese Holwerd gekocht.

De voormalige gereformeerde Kerk te Holwerd.

Of in de kerk een Airbnb-appartement komt, of dat het gebouw verhuurd wordt dan wel wordt omgebouwd tot zorgappartementen, is nog niet helemaal duidelijk, maar wel waarschijnlijk. De koper verklaarde dat de drie hoofdingangen die de kerk telt allemaal gebruikt zullen worden. Zo zal de middelste ingang straks bestemd zijn voor mensen die de ruimte op de website Airbnb boeken. Met de wenteltrap kunnen de gasten naar de badkamer en de slaapplaats, die zich in de twintig meter hoge toren bevinden. De plannen houden trouwens ook in dat het orgel in de kerk blijft staan. De vraagprijs voor de kerkelijke gebouwen bedroeg € 249.000.

Ook de bestemming van de ruimtes aan de zijkant van de kerk is nog niet helemaal duidelijk. Men denkt aan permanente verhuur. Misschien worden ook dat Airbnb-appartementen. Maar de ruimtes zijn volgens het bouwbedrijf ook geschikt om er zorgappartementen in te vestigen of ruimten voor mensen met een beperking.

Links van de voormalige gereformeerde kerk staat het tegenwoordige kerkelijk  centrum van de PKN, ’t Sintrum.

De gereformeerde kerk aan de Elbasterwei in Holwerd werd in 1933 en 1934 gebouwd volgens het ontwerp van de architecten P. en R Offringa. In 2014 werd de kerk buiten gebruik gesteld omdat toen de hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk in het dorp fuseerden tot Protestantse Gemeente. Overigens wordt het bij de gereformeerde kerk behorende kerkelijk centrum ,’t Sintrum, naast de kerk, tegenwoordig gebruikt als kerkgebouw van de protestantse gemeente.

Nieuwsbericht (deels in het Fries) over de kerk van Holwerd >