Voormalige geref. kerk Holwerd te koop

De monumentale voormalige gereformeerde kerk aan de Elbasterwei 1 in het Friese Holwerd – al in 2014 voor de kerkdiensten buiten gebruik gesteld – staat te koop voor de prijs van € 249.000. Tot 2020 was het Waddenbelevingscentrum ‘De Noordhoren’ vijf jaar lang in de kerk gevestigd.

De in 1933 gebouwde en in 2014 buiten gebruik gestelde gereformeerde kerk te Holwerd (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

De voorkeur van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente gaat uit naar een koper die aan het gebouw (deels) weer een maatschappelijke functie geeft. De verkoop is overigens onder voorbehoud van toestemming van het kerkbestuur. De gunning zal plaatsvinden op grond van zowel de geboden prijs als het plan dat aan de invulling van de kerk wordt gegeven.

De kerk.

De kerk werd in 1933 gebouwd, onder invloed van de Amsterdamse School en het werk van de bekende gereformeerde kerkbouwarchitect Egbert Reitsma. Het is een zogenaamde zaalkerk met een slanke toren op een trapeziumvormige plattegrond. De zitplaatsen staan in een halve cirkel om de kansel, zoals dr. A. Kuyper (1837-1920) in zijn werk ‘Onze Eeredienst‘ aanbeval. De kerk staat op een prominente plek in het dorp op een ruime, voornamelijk aan de voorzijde van de kerk gelegen kavel.

Het kerkgebouw heeft een totale vloeroppervlakte van ruim 400 m² en wordt centraal verwarmd. De huidige bestemming is maatschappelijk. De koper moet zelf zorgen voor de benodigde vergunningen en voor een eventuele bestemmingswijziging.

De kerkdiensten.

De kerkzaal van ‘It Sintrum’ te Hollum (hier in ‘corona-opstelling’).

De Protestantse Gemeente te Holwerd houdt haar kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten overigens al die jaren naast de kerk, in het destijds bij de kerk behorende voormalige gereformeerde kerkelijk centrum ‘It Sintrum’, aan de Elbasterwei 1A, waar dus ook de kerkzaal gevestigd is.

Nadat de hervormde kerk aan de Stichting Âlde Fryske Tsjerken overgedragen was, is op 17 januari 2010 het nieuwe kerkelijk centrum ‘It Sintrum’ in gebruik genomen.