Heerhugowaardse kerk in de verkoop

Al in 2008 buiten gebruik gesteld.

De Protestantse Gemeente Heerhugowaard biedt het (voormalig gereformeerde) – al lang geleden buiten gebruik gestelde – kerkgebouw aan de Stationsweg nog deze maand te koop aan.

De gereformeerde Stationswegkerk die in 1917 in gebruik genomen werd.

Ook de overige bij de kerk behorende ruimten behoren tot de koop. In het kerkgebouw – dat in 1917 in gebruik genomen werd en in 2008 buiten gebruik gesteld werd, maar dat nog steeds eigendom van de Protestantse Gemeente was   – is nu nog de Artotheek gevestigd, waardoor de kerk de bijnaam ‘Kunstkerk’ kreeg. Volgens de berichten staan de ‘kopers in de rij’ voor het complex.

De ‘gereformeerde begraafplaats’.

De vroegere gereformeerde begraafplaats bij de kerk blijft wel in handen van de Protestantse Gemeente. De begraafplaats wordt overigens niet meer actief gebruikt voor begrafenissen.

De ingang van de gereformeerde begraafplaats te Heerhugowaard (foto: Online Begraafplaatsen 3.0).

Tijdens de ambtsperiode van ds. H.W.H. van Andel (1901-1966) te Sint Pancras en Heerhugowaard kwam de gereformeerde kerkenraad van Heerhugowaard op het idee om een eigen begraafplaats in te richten. Een begraafplaats van een Gereformeerde Kerk komt men niet vaak tegen, maar in Heerhugowaard had de stichting ervan in elk geval één goede reden: op de hervormde begraafplaats waren de tarieven namelijk zo buitensporig hoog dat men besloot aan de huidige Dirk Camphuysenstraat een stuk grond te kopen, in de directe omgeving van de gereformeerde kerk. Het stuk land werd vervolgens opgehoogd en als begraafplaats geschikt gemaakt en in gebruik genomen.

© 2022. GereformeerdeKerken.info