“De Fontein” te Dokkum vijftig jaar

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Fontein, Op de Keppels 3 in Dokkum, bestond op 25 januari 2022 vijftig jaar.

Logo t.g.v. van het vijftigjarig bestaan van ‘De Fontein’ te Dokkum.

Ter gelegenheid daarvan is besloten op zondag 22 mei 2022 een bijzondere dienst te houden ‘voor jong en oud’ waarin het jubileum zal worden herdacht. Ook de vijftigjarige Gospelgroep ‘Joy for People’ zal aan de dienst medewerking verlenen. Gemeenteleden worden uitgenodigd foto’s in te sturen.

De Fontein.

De gereformeerde Kerkenraad voor Algemene Zaken (KAZ) van Dokkum vroeg aan de Generale Deputaten Kerkopbouw in juni 1966 advies over de te verwachten toekomstige kerkelijke ontwikkelingen in Dokkum.

Het logo van de Generale Deputaten Kerkopbouw van de GKN.

Een diepgaand onderzoek van de Deputaten leidde tot het advies in ‘De Fonteinslanden’ een nieuwe kerk te bouwen. Van de bouw kwam vooralsnog nog niets, want nog enige tijd werd gestudeerd op de mogelijkheid samen met de rooms-katholieke parochie de afgekeurde rooms-katholieke Bonifatiuskapel voor gezamenlijke rekening op te knappen en samen te gaan gebruiken. Al was dat fl. 180.000 goedkoper dan de bouw van een nieuwe gereformeerde kerk, toch besloot men in 1969 over te gaan tot de bouw van een eigen gereformeerd kerkelijk centrum in ‘De Fonteinslanden’.

Toen duidelijk was dat de bijdragen van de gemeenteleden en de rijkssubsidie de bouw mogelijk maakten, stelden de architecten Van der Boom en Ingwersen uit Amsterdam een plan op, dat door de KAZ werd goedgekeurd,

In totaal zou de bouw zo’n fl. 890.000 kosten. De rijkssubsidie bedroeg fl. 245.000, zodat de kerkelijke gemeente zou opdraaien voor de resterende fl. 645.000.

De eerste paal wordt de grond in geslagen (foto: ‘Ut pad fan ôns kerk’).

De eerste paal werd op 9 december 1970 in de grond geheid. De nieuwe kerk “zou een woning zijn waarin de kerkelijke gemeente bijeen kwam”, terwijl de nevenruimten alle ruimte zouden bieden voor eigentijdse kerkelijke activiteiten. De bouw verliep na het heien van de resterende palen zeer voorspoedig, zodat het nieuwe gemeentecentrum De Fontein op dinsdag 25 januari 1972 in gebruik genomen kon worden.

Joy for People ook 50 jaar.

Op woensdag 28 januari nam de jeugd De Fontein op feestelijke wijze in gebruik. Sipke van der Land en de bekende ‘Gospeltrain’ uit Leeuwarden “ontmoetten daar een zeer spontaan reagerende zaal, die alle registers opentrok en het dak van de kerk zong” (gelukkig slechts in overdrachtelijke zin). Geïnspireerd door deze avond en op initiatief van ds. C.W. Plooy (1927-2002) werd enige maanden later door de gereformeerde jeugd het Gospelkoor Joy for People opgericht.

Bron onder meer:

P. Beintema e.a., Ut pad fan ôns kerk. Flitsen en fragmenten uit 150 jaar gereformeerd kerkelijk leven in Dokkum. Dokkum, 1991