Ook Diever en Dwingeloo vangen vluchtelingen op

… in Kruiskerk en Brug-Es kerk.

De protestantse (gereformeerde) Brug-Es kerk in Dwingeloo en de protestantse, eveneens gereformeerde Kruiskerk in Diever stellen overdag ruimtes beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen.

De gereformeerde kerk te Dwingeloo.

Zo vormen deze kerken een ontmoetingsplek en dienen als uitvalsbasis voor Oekraïense burgers die in de rest van de gemeente Westerveld worden gehuisvest. De Brug-Es kerk en De Kruiskerk startten dit initiatief in de mening dat het voor vluchtelingen fijn kan zijn om landgenoten te ontmoeten, waarmee zij hun eigen taal kunnen spreken en zich verstaanbaar kunnen maken.

In de kerkelijke ruimtes wordt ook gelegenheid gegeven voor tijdbesteding en voor het krijgen van taalles. Ook de andere kerken in de gemeente Westerveld doen aan dit initiatief mee.

De in 1980 in gebruik genomen Kruiskerk te Diever.

De kerken hebben veel hulp nodig om de opvang te kunnen realiseren: onder meer voor het wegwijs maken van de vluchtelingen in Nederland, het bieden van vervoer en het verrichten van hand- en spandiensten. Ook voor het organiseren van activiteiten, en het bieden van ondersteuning hierbij, worden door de kerken nog vrijwilligers gezocht.