‘Elim’ te Hoogkerk wordt verkocht

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘Elim‘ in het Groningse Hoogkerk wordt verkocht.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘Elim’ te Hoogkerk,

De kerkenraad van de protestantse gemeente te Hoogkerk biedt de kerk met nevenruimten aan de Barkstraat 5 ‘middels uitnodiging en presentatie’ te koop aan, en behoudt zich de gunning van het kerkgebouw voor.

Hoe Elim tot stand kwam.

Het kerkgebouw Elim dankt haar ontstaan aan de Vrijmaking te Hoogkerk in 1944, toen de oude gereformeerde kerk aan het Hoendiep verlaten moest worden omdat een aanzienlijk deel van de kerkenraad en van de gemeente zich onttrokken aan (c.q. zich ‘vrijmaakten van) De Gereformeerde Kerken in Nederland en eigenaar werden van het kerkgebouw. Ze sloten zich aan bij de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

Het niet-vrijgemaakte gedeelte van de gemeente kerkte aanvankelijk in schaftlokalen van fabrieken, in een zaal van een plaatselijk café en in particuliere woningen van gemeenteleden. Men trachtte een houten semi-permanente barak te kopen, maar dat mislukte.

In 1948 en 1949 konden echter toch plannen gemaakt worden voor de bouw van een verenigingsgebouw (tevens hulpkerk voor ongeveer vijfhonderd kerkgangers) met een nieuwe pastorie en een kosterswoning. Ddoor materiaalschaarste direct na de oorlog mocht geen kerk gebouwd worden maar alleen een verenigingsgebouw. En om te voorkomen dat ds. Bloem al snel een beroep zou aannemen naar een andere gemeente moest er ook een ordentelijke pastorie komen. De predikant woonde namelijk bijna zijn gehele ambtsperiode in Hoogkerk in bij een gemeentelid. Omdat de predikant geen kinderen had kon dit met veel goede wil nog  een enigszins aanvaardbare situatie heten, maar de situatie was uiteraard niet ideaal.

Voor de financiering van de exploitatiekosten in de eerste jaren werd medewerking verkregen van de door de generale synode ingestelde Deputaten voor hulp aan Gescheurde Kerken.

Door Ds. S.G. Bloem (1903-1978), van 15 juli 1945 tot 18 september 1949 gereformeerd predikant te Hoogkerk, werd op 28 mei 1949 de eerste steen gelegd en zo kon de kerk nog hetzelfde jaar in gebruik genomen worden.