Boekpresentatie van ‘Oorlogsplaquette’ VU

Behalve het boek wordt ook het ‘Digitaal Monument’ gepresenteerd.

Op woensdag 20 april 2022 wordt in het Auditorium van de Vrije Universiteit te Amsterdam de uitgestelde boekpresentatie gehouden van Een oorlogsplaquette ontrafeld. Het herdenkingsmonument 1940-1945 van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het boek over de oorlogsplaquette van de VU.

Kranslegging.

Na de boekpresentatie zal een krans worden gelegd bij het herdenkingsmonument. Het boek Een oorlogsplaquette ontrafeld werd geschreven door Wim Berkelaar, Ab Flipse, George Harinck (red.), Tjeerd de Jong en Gert van Klinken en uitgegeven door Uitgeverij Boom te Amsterdam.

De boekpresentatie zou oorspronkelijk in april 2020 plaatsvinden maar de komst van corona verhinderde dit. Wel werd een digitale presentatie via Youtube uitgezonden.

De uitgestelde presentatie op 22 april 2022 heeft ook een voordeel: wat in april 2020 nog niet kon kan nu wel: de presentatie van een Digitaal Monument náast het boek.

Op dat Digitaal Monument worden (soms aangevulde) biografieën gepresenteerd van de negentig leden van de academische gemeenschap van de Vrije Universiteit die in de Tweede Wereldoorlog het leven lieten.

Een herinneringsmonument.

De oorlogsplaquette.

Zij waren (oud-) student, hoogleraar, medewerker of bestuurder van de VU. Direct na de oorlog werden velen van hen in universitaire bijeenkomsten naam voor naam herdacht en werd ook de wens uitgesproken om een blijvend herinneringsteken voor de gevallenen op te richten in de vorm van een plaquette, waarop de namen van hen die de bezetting niet overleefden staan vermeld.

In het boek Een oorlogsplaquette ontrafeld wordt elk van de gevallenen met een korte biografie weer tot leven gewekt. Naast de biografieën wordt de geschiedenis van de totstandkoming van de plaquette beschreven en een groepsportret van de gevallenen geboden. Ook wordt nagegaan hoe het herdenken aan andere Nederlandse universiteiten heeft plaatsgevonden en overwogen hoe de Vrije Universiteit in de hedendaagse samenleving om kan gaan met de toenmalige veelal christelijke idealen van de gevallenen.

Het programma van de bijeenkomst op woensdag 22 april 2022 ziet er als volgt uit:

13.00 – Ontvangst

13.30 – Opening door Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis en directeur HDC Centre for Religious History

13.35 – George Harinck, hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme VU, redacteur van Een oorlogsplaquette ontrafeld, over de plaquette

13.50 – Wim Berkelaar, historicus HDC Centre for Religious History, auteur van de biografieën, over een aantal van de in het boek opgenomen biografieën

14.05 – Ilja Veldman, emeritushoogleraar kunstgeschiedenis VU, dochter van een van de gevallenen

14.20 – Ab Flipse, universiteitshistoricus van de Vrije Universiteit: presentatie van het Digitaal Monument

14.30 – Kranslegging bij het fysieke monument door Mirjam van Praag, voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam en Frans van Drimmelen, voorzitter van de VU-Vereniging.

14.45 – Receptie

Aanmelden.

De toegang tot de boekpresentatie is vrij. Op de receptie is het boek verkrijgbaar. Men wordt, met het oog op de catering, verzocht zich voor 15 april a.s. aan te melden bij het Historisch Documentatiecentrum: hdc@vu.nl

‘Vermoedelijk live te volgen’.

Het spreekt vanzelf dat we op deze website t.z.t. op deze bijeenkomst terugkomen. Ons werd namens het Historisch Documentatie Centrum van de Vrije Universiteit meegedeeld dat de bijeenkomst vermoedelijk ook live te volgen is. Daarover zullen we nader berichten.