Archief Geref. Kerk Zaandam geordend

Onlangs is in het Gemeentearchief van Zaanstad een nieuw archief beschikbaar gekomen voor onderzoek. Het betreft het archief van de Gereformeerde Kerk te Zaandam over de periode 1836-2004.

De enig overgebleven protestantse (voormalig gereformeerde) kerk te Zaandam.: de ‘Noorderkerk’ (foto: Reliwiki, Alie Stok-Britting).

Dit archief geeft een interessant beeld van het kerkelijk leven in de 19e en 20e eeuw in Zaandam. De Gereformeerde Kerk te Zaandam drukte in de jaren ’50 van de 20e eeuw met vijf kerkgebouwen (de Stationsstraatkerk, Vinkenstraatkerk, Noorderkerk, Zuiderkerk en ’t Lichtschip of Oosterkerk) een aanzienlijk stempel op het kerkelijk en maatschappelijk leven in de stad. Door kerkverlating veranderde dat in de navolgende jaren in zeer snel tempo. In 2004 volgde fusie met de plaatselijke hervormde gemeente tot Protestantse gemeente Zaandam.

Momenteel heeft de hele Protestantse Gemeente te Zaanstad nog de beschikking over één kerkgebouw, namelijk de voormalig gereformeerde Noorderkerk in de Heijermansstraat.

De archiefinventaris, met daarin een beschrijving van de aanwezige dossiers kunnen, voor zover ze openbaar zijn, worden ingezien op de studiezaal van het Gemeentearchief Zaanstad.