Onthulling plaquette Liepke Scheepstra

Zoals al eerder aangekondigd werd op vrijdagavond 6 mei 2022 aan de muur van de voormalige hervormde kerk in het Noord-Friese Lioessens een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan de gereformeerde verzetsman Liepke Scheepstra (1918-2002), die in dat dorp geboren werd en twintig jaar geleden overleed.

De op vrijdag 6 mei 2022 onthulde plaquette.

Hoewel in de hervormde kerk geen diensten meer gehouden worden, werd de plaquette daar aangebracht, omdat daar al eerder een oorlogsherdenkingsplaquette werd geplaatst.

Om kwart voor acht ’s avonds werd de plaquette aan de toren van de Petruskerk in Lioessens onthuld. Daarna vertelde een van de initiatiefnemers, de heer Feike van der Zee, over de aanloop naar deze onthulling. Om kwart over acht hield mevrouw drs. Joke Scheepstra, voorzitter van de Stichting Herinnering LO-LKP en dochter van Liepke Scheepstra, een toespraak onder de titel ‘Liepke Scheepstra. Geschiedenis en lessen voor later’.

Drs. S.E. Scheepstra houdt de toespraak over haar vader (foto: Nynke van der Leest).

Na aan de hand van foto’s en een filmfragment het levensverhaal van Liepke Scheepstra te hebben verteld, besloot ze haar verhaal als volgt:

“Het zijn moedige mensen geweest. Maar moed betekent NIET dat je niet bang bent. Want bang waren ze wel degelijk. Tijdens de overval op het Huis van Bewaring in Arnhem was mijn vader de kalmte zelve. Maar na de goede afloop ervan thuisgekomen liet hij zich op bed neervallen, en toen bleek zijn hele lijf onder de uitslag te zitten. Toen kwam de spanning eruit die hij eerder onder controle wist te houden”.

“Ik las eens een mooie definitie van moed: “Moedig zijn is kiezen voor een ander gedrag dan je angsten je ingeven.” Moedige mensen zijn wel degelijk bang. Maar daar worden ze boven uit getild. Ze brengen de morele kracht op om zich niet door die angst te laten aansturen. Doordat ze zich laten leiden door wat henzelf te boven gaat. Dat maakt hun morele kracht groter, soms maar een heel klein beetje groter, dan hun angst”.

Mevrouw Scheepstra onthult de plaquette (foto: Nynke van der Leest).

“Gisteren vierden we bevrijdingsdag. In ons land genieten we vrijheid, nu al 77 jaren lang. Maar wat is vrijheid? “Vrijheid” wordt vaak verward met “eigen belang”. Dat gaat er dan aan voorbij dat je eigen vrijheid ophoudt waar de vrijheid van een ander begint. Echte vrijheid is inclusief, het heeft altijd óók betrekking op de ander.

Het verzet in 40-45 laat ons zien dat het in het leven gaat om idealen en waarden die je eigen leven te boven gaan. En die juist daardoor richting kunnen geven aan wat je doet of nalaat, ook in extreme omstandigheden. Echt vrij ben je pas als je je weet in te zetten voor de vrijheid van een ander, ook als dat op gespannen voet staat met het individuele eigenbelang”.

“Dat is wat verzetsmensen van toen ons voorhouden. Dat geldt ook voor onze wereld van nu, waarin niets ontziende terreur zich opnieuw gelden laat”.