Verbouwplannen voor Oosterkerk Hoogeveen

Zoals we eerder meldden zal de protestantse (voormalig gereformeerde) Oosterkerk aan de Leeuweriklaan in Hoogeveen worden verbouwd, waardoor de bijgebouwen los van de kerk komen te staan en als ‘Gastenhuis’ een andere bestemming krijgen.

Een overzicht van de oude toestand van de Oosterkerk te Hoogeveen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Oosterkerk zou worden afgestoten. Daarvan is bij nader inzien echter afgestapt, en werd besloten de kerk aanmerkelijk te verbouwen en tegelijk te verkleinen.

Inmiddels zijn de plannen over de verbouw vergevorderd. Ook de inrichting van de verkleinde kerk wordt aangepakt. De plannen zijn dat de verbouw in de zomer van 2022 zullen beginnen, zodat de kerk eind 2022 of begin 2023 in gebruik genomen kan worden.

Er moet een hoop gebeuren! De entree, de stilteruimte, de keuken, de ontmoetingsruimte en de toiletgroep worden aangepakt, vernieuwd en energiezuinig gemaakt, terwijl de vergaderzalen zo worden aangepast dat ze tot één ruimte kunnen worden samengevoegd.

Een overzicht van de nieuwe situatie: boven de verkleinde kerkzaal met bijbehorende ruimten; onder de vroegere vergaderzalen, maar in de toekomst als ‘Gastenhuis’ van de kerk losgemaakt.

Ook de kerkzaal wordt onder handen genomen. Daarbij wordt ook het liturgisch centrum ingrijpend veranderd. In het hele gebouw komt een PVC-vloer. In de kerkzaal komt geen preekstoel meer, maar er worden een liturgische tafel en een lezenaar geplaatst. Er worden stoelen in plaats van banken gebruikt. Ook de verlichting wordt geheel herzien.

Inmiddels heeft de kerkenraad op de website van de Oosterkerk een overzicht laten plaatsen van een presentatie over de verbouw, die in maart 2022 gehouden werd, waarin de plannen uitvoerig worden toegelicht.