Geref. Kerk Loosdrecht samen met PG Hilversum

Gereformeerd kerkgebouw Loosdrecht gaat op 4 september 2022 dicht.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hilversum (PGH) ging op 25 april 2022 akkoord met de voorgenomen ‘invoeging’ van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht (GKL) in de PGH, met name in de wijkgemeente Bethlehemkerk.

De gereformeerde kerk aan de Nieuw Loosdrechtsedijk in Loosdrecht.

De ‘invoeging’ wordt in september 2022 definitief, omdat eerst nog een aantal formaliteiten moet worden afgehandeld. Tijdens gemeentebijeenkomsten van de leden van de wijkgemeente Bethlehemkerk op 28 maart, 3 april en 20 april 2022 werden de plannen gepresenteerd en kon men zich ermee verenigen.

Laatste dienst.

Op 4 september 2022 wordt de laatste kerkdienst gehouden in het gereformeerde kerkgebouw aan de Nieuw Loosdrechtsedijk en wordt de kerk officieel gesloten. De officiële invoeging is op zondag 11 september 2022. Op die zondag vieren de voormalige leden van de GKL en de leden van de Bethlehemkerk gezamenlijk de startzondag. De nieuwgevormde kerkenraad presenteert zich dan aan de wijkgemeente.

In het daarop volgende jaar begint ‘een jaar van verbinding’, met als einddoel de integratie van de beide gemeenten. Dat is ook vooral de reden dat de predikant van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht, ds. Hillegonda Ploeger, haar volledige werktijd zal besteden aan de begeleiding van het integratieproces van de GKL in de wijkgemeente van de Bethlehemkerk.