“Waarom toch mijn liefste?”

Een liefdesgeschiedenis in de schaduw van de Doleantie.

Op zaterdag 25 juni 2022 om drie uur ’s middags (inloop vanaf half drie) wordt in de Martenskerk (Achterbuorren 2) in het Friese Scharnegoutum het boek ‘Waarom toch mijn liefste?’ gepresenteerd, geschreven door dr. Jan Dirk Wassenaar (*1960). Het boek gaat over ‘een liefdesgeschiedenis in de schaduw van de Doleantie‘.

Het boekomslag.

In 1884 kregen Antje Dirks Noordmans (1865-1905) en Hantje Klazes van Dijk (1854-1924) verkering. Totdat ze in 1890 trouwden, hebben ze met elkaar gecorrespondeerd. De correspondentie geeft niet alleen een boeiend beeld van de ontwikkeling van een liefdesrelatie, maar daarnaast weerspiegelen de brieven van Anna het geestelijke en kerkelijke klimaat in de naschemer van het Friese Reveil. Die van Hantje geven ook een goede indruk van het reilen en zeilen van de Vrije Universiteit in haar begintijd.

Dr. Ab Flipse, universiteitshistoricus van de Vrije Universiteit schreef over het boek: “Het bevat materiaal om van te smullen. De stukken over de VU geven echt een inkijkje van onderaf, dat nog nauwelijks bekend was. Belangrijk is nu eenmaal het laten spreken van de bronnen zelf, omdat dat prachtig materiaal is”.

Dr. Bart Wallet, voormalig directeur van het Historisch Documentatie Centrum/Centre for Religious History van de VU schreef: “Het boek biedt een fascinerend beeld van het protestantse leven aan het einde van de 19e eeuw en is met veel inlevingsvermogen geschreven. De familieleden komen je op bepaalde momenten werkelijk nabij. Bijzonder en uniek materiaal”.

‘De Heraut’, 22 juni 1890.

Hantje Klazes van Dijk studeerde aan de VU, werd op 29 mei 1890 preparatoir geëxamineerd op de classis Franker, waar hij werd afgewezen. Een half jaar later werd hij in twee vakken opnieuw geëxamineerd en toen toegelaten. Hij was achtereenvolgens gereformeerd predikant in Gaast-Ferwoude (van januari 1891 tot augustus 1913) en in Oosternijkerk van augustus 1913 tot zijn emeritaat op 1 juli 1924. Hij overleed plotseling op 7 december van dat jaar in Haren (Gr.).

‘De Bazuin’, 13 december 1924.

Het programma.

De schrijver van het boek, dr.  Wasenaar, is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Hellendoorn.

Als men de boekpresentatie wil bijwonen – hieronder het programma – kan men zich vóór 20 juni 2022 opgeven via Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl .

Het programma van de boekaanbieding.

 

  • Jan Dirk Wassenaar, Wanneer toch mijn liefste? Anna Noordmans & Hantje van Dijk. Een liefdesgeschiedenis in de schaduw van de Doleantie. Verschijnt in juni 2022, 432 pp., ISBN 978 908 897 3185. € 29,99.