Gereformeerde Kerk Putten nu ‘Groene Kerk’

Er is weer een Groene Kerk bij, ditmaal de Gereformeerde Kerk in het Gelderse Putten. Sinds vorige week prijkt het schildje van De Groene Kerk op de gevel van het kerkgebouw aan de Achterstraat in het dorp.

De gereformeerde kerk te Putten (foto: Reliwiki, A.E. van Kooten).

Een Groene Kerk is een kerk die serieus en intensief bezig wil gaan met het ‘vergroenen’ van de eigen gemeenschap, met duurzaamheid en met sociale rechtvaardigheid. Verwacht wordt dat zo’n kerk en de gemeenteleden elk jaar in elk geval één duurzame stap zetten. Dit kunnen activiteiten zijn op het gebied van energiebesparing en -opwekking, het omgaan met de natuur, het doen van inkopen, het omgaan met geld, beleid en geloof en inspiratie. Daarmee geeft men invulling aan de Bijbelse opdracht ‘van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep’.

Aanduiding van een ‘Groene Kerk’.

Zeven gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk te Putten werken intussen samen in de Werkgroep Groene Kerk, die de komende tijd meerdere initiatieven gaat ontwikkelend. De komende tijd zullen zij diverse ‘groene’ initiatieven ontwikkelen met betrekking tot het eigen kerkgebouw en activiteiten om gemeenteleden en andere kerken bij de Bijbelse opdracht te betrekken. Nadat een ‘program van aanpak’ is opgesteld gaat men eerst bezig met de aanpak van ledverlichting, het energiegebruik en het gebruik van duurzame koffie en thee. Ook is er een plan om een moestuinproject te beginnen.