Gereformeerde kerk te Lisse gesloten

Laatste bijeenkomst was op 15 mei 2022.

Op zondagochtend 15 mei 2022 werd in Lisse – zoals al aangekondigd – de laatste bijeenkomst gehouden in de gereformeerde kerk aan de Heereweg én in de hervormde Pauluskerk aan de Ruishornlaan. De diensten van de Protestantse Gemeente te Lisse worden in het vervolg gehouden in de Grote Kerk, ook gelegen aan de Heereweg.

De gereformeerde kerk aan de Heereweg 105.

Behalve van de genoemde kerkgebouwen werd die zondag ook afscheid genomen van de ambtsdragers van de twee gemeenten. Op die dag werd namelijk de fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk een feit. Zoals we al eerder meldden zullen in en rond de gereformeerde kerk woningen gebouwd worden.

De gereformeerde kerk aan de Heereweg 105 werd in 1934 gebouwd onder architectuur van W.J. Dirkmaat uit Broek op Langedijk. De eerste steen van de kerk werd op 21 september 1933 gelegd door de plaatselijke predikant, dr. Th. Ruys (1890-1953). Hij leidde de eerste kerkdienst op 22 maart 1934. In 1982 werd het kerkgebouw uitgebreid met het kerkelijk centrum De Klister.