Geref. Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt 101 jaar

Een tentoonstelling en een gedenkboek.

Op 6 maart 2021 was het honderd jaar geleden dat vanuit de kerk van Zwijndrecht de Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht-Groote Lindt werd geïnstitueerd.

Het eerste (houten) gereformeerde kerkje aan de Lindtsebenedendijk te Groote Lindt, na de uitbreiding. De uitbreiding is hier aan het dak nog te zien.

Ter gelegenheid daarvan wordt momenteel een tentoonstelling over de geschiedenis van die kerk georganiseerd – te bezoeken op zondagen na de kerkdienst – en zal later dit jaar bovendien een gedenkboek worden gepubliceerd. Aldus meldt De Vergulde Swaen, Mededelingenkrant Historische Vereniging Zwijndrecht van juni 2022 (met dank aan de heer P. Dillingh te Dordrecht).

Bij haar oprichting telde de ‘Gereformeerde Kerk te Groote Lindt’ (zoals ze tot 1930 heette) zo’n 175 leden. Een kleine kerk dus, maar ze was in het gelukkige bezit van de van oorsprong Dolerende oefenaar Hendrikus Ormel (1858-1923), die de kerk tot zijn overlijden op 18 maart 1923 diende. Men kreeg al heel snel bovendien een eigen houten kerkje aan de Lindtsebenedendijk, waar op 30 juni 1922 de eerste dienst gehouden werd.

Oefenaar H. Ormel (1858-1923).

Het kerkgebouw moest niet veel later vergroot worden, want de Kerk van Zwijndrecht-Groote Lindt groeide: in 1942 telde ze 733 leden, in 1962 al 1.090 en in 1982 zelfs 1.784 leden. Geen wonder dat in 1964 de Ichthuskerk gebouwd moest worden ter vervanging van de kerk aan de Lindtsebenedendijk, en tien jaar later De Burcht. Uiteindelijk werd de Ichthuskerk in 1998 afgestoten en werd De Burcht in 2002 vervangen door het huidige, moderne kerkgebouw De Develhof. De kerk van Zwijndrecht-Groote Lindt telt momenteel ruim 800 leden.

De tegenwoordige gereformeerde kerk Develhof van Zwijndrecht-Groote Lindt (foto: Reliwiki).

Alle hoogtepunten van de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht-Groote Lindt zijn vanaf heden te bezichtigen in de Develhof aan de Laan van Nederhoven in een expositie. Naast foto’s en archiefmateriaal is er bijvoorbeeld ook een maquette van het eerste houten kerkje te zien (voordat de uitbreiding plaatsvond). En later dit jaar zal dus het jubileumboek van de persen rollen. We houden u op de hoogte.