Symposium over emigratie naar Pella, Iowa

Op vrijdag 30 september 2022 wordt in het Dorpshuis, Noorderplein 1 in Noordeloos een symposium gehouden over ‘Enkele reis Pella’, de emigratie naar Amerika onder leiding van ds. H.P. Scholte (1805-1868).

Ds. H.P. Scholte (1805-1868) vertrok in 1847 met zo’n achthonderd ‘volgelingen’ naar Iowa, waar hij de stad Pella stichtte.

Het symposium wordt georganiseerd door het Archief en Documentatie Centrum van de Theologische Universiteit Kampen. De aanleiding voor het sympisium is dat het in 2022 precies 175 jaar geleden is dat Afgescheiden predikant ds. H.P. Scholte met een grote groep Nederlanders naar de Verenigde Staten emigreerde en neerstreek in Pella, Iowa. In Pella wordt dit jubileum van 4 tot 6 augustus 2022 groots gevierd en ook het programma van dit symposium is een bijdrage daaraan.

In de jaren veertig van de negentiende eeuw namen H.P. Scholte en andere afgescheiden predikanten het initiatief om emigratie naar de Verenigde Staten te organiseren. Hierbij speelden economische en religieuze motieven een belangrijke rol. Op dit symposium staat de Nederlandse kant van de emigratie centraal. Hoe werd deze georganiseerd, logistiek maar ook financieel? En wie waren deze emigranten die besloten huis en kerk te verlaten voor een nieuwe persoonlijke en kerkelijke toekomst in een vreemd land? Hoe kijken we terug op dit onderdeel van de Nederlandse emigratiegeschiedenis en Scholtes rol daarin?

Hier begint Pella, Iowa.

Het is opvallend dat in het gezelschap emigranten dat via Scholte bijeen werd gebracht relatief veel personen afkomstig waren uit de Alblasserwaard. Wie waren deze mensen en wat betekent vandaag de (genealogische) betrekking van de huidige inwoners van Pella met Nederland en met deze pioniers uit de negentiende eeuw? Het symposium wordt dus gehouden in Noordeloos. Van daaruit vertrokken ook emigranten naar Amerika die daar het stadje Noordeloos stichtten…

Deelname aan het symposium is gratis, maar u dient zich wel van tevoren aan te melden via https://tukampen.nl/agenda/pella/