Brochure over verbouw ‘De Samenstroom’ Meppel

De Protestantse Gemeente te Meppel heeft onlangs een brochure gepubliceerd over de Verbouwing en modernisering’ van het kerkelijk centrum De Samenstroom’ aan de Groenmarktstraat te Meppel.

De brochure die ter gelegenheid van het gereedkomen van de verbouwing in de kerkelijke gemeente werd verspreid.

De 12 pagina’s tellende brochure vertelt van alles over de gang van zaken bij de zeer ingrijpende verbouwing van de (voormalige gereformeerde) kerk en het naastgelegen kerkelijk centrum, dat voorheen Trias heette. Het ontwerp moest voldoen aan vier uitgangspunten: ‘het gebouw moet functioneel worden benut met een hoge mate van comfort (zitcomfort en binnentemperatuur), beeld en geluid moeten geoptimaliseerd worden en dit alles met behoud van de symmetrie’.

‘Een hele duidelijke conclusie…’

“Er kan een hele duidelijke conclusie getrokken worden: De Samenstroom is een kerk waar veel mensen graag komen, net zoveel als vóór de COVID-19 pandemie. Het is het geld, tijd en inzet waard geweest om dit gebouw te verbouwen! Voor onszelf én voor de generaties die na ons komen”, aldus het oordeel van de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de heer Bossen, die eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht van de kerkenraad, binnen een budget van maximaal € 2.000.000.

De brochure meldt vele bijzonderheden over de verbouwing en de modernisering van De Samenstroom (de voormalige gereformeerde Oude Kerk). Zo was ‘het verwijderen van de vloer een onderdeel in het proces dat heel lang duurde. Het heeft zeker honderden uren gekost en is er letterlijk cm voor cm uitgehaald. Eerst de bovenlaag, toen een onderlaag, vervolgens de planken en als laatste ook nog het oude puin dat verwijderd moest worden”. Veel gemeenteleden hebben bij de omvangrijke renoveringsklus meegeholpen.

  • Verbouwing en modernisering Kerkelijk centrum Protestantse Gemeente Meppel 2021-2022. Meppel, 2022, 12 pp., met foto’s in kleur.