Weer diensten in ‘De Ikker’ te Burgum

Geen opvang Oekraïense vluchtelingen meer nodig.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Burgum in overleg met de gemeente Tytsjerksteradiel in maart 2022 besloten de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Ikker aan de Bulthuissingel in Burgum  beschikbaar te stellen voor (nood-) opvang van vluchtelingen.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘De Ikker’ te Burgum (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Sindsdien werd De Ikker ingericht als opvanglocatie. Omdat tot nog toe geen vluchtelingen in de kerk hoefden te worden opgevangen en daarop ook geen uitzicht leek te zijn, is de kerkenraad van de Protestantse Gemeente in de afgelopen week opnieuw met de burgerlijke gemeente in overleg gegaan over de plannen rond de opvang van vluchtelingen in De Ikker.

Daaruit bleek dat de situatie met betrekking tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen gewijzigd is. Er is minder opvang nodig en er zijn andere locaties beschikbaar. Vandaar dat de kerkenraad van Burgum besloot om De Ikker niet langer als opvanglocatie te gebruiken. Dit betekent dat de kerkelijke ‘Startzondag’ op 11 september 2022 in De Ikker zal worden gehouden. De diensten worden met ingang van het nieuwe seizoen weer verdeeld over beide kerkgebouwen. Aldus deelde de kerkenraad mee.

Overigens werd namens de kerk van Burgum al eerder aan de redactie van GereformeerdeKerken.info meegedeeld dat De Ikker t.z.t. als kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Burgum zal worden afgestoten.