Ruim 50.000 ‘unieke bezoekers’ op website GereformeerdeKerken.info

Het aantal maandelijkse ‘unieke bezoekers’ van de website GereformeerdeKerken.info groeit nog steeds stevig door. In augustus 2022 was dat aantal voor het eerst meer dan 50.000.

De aantallen bezoekers van de verschillende websites op het internet worden geteld via de servers. Om de maandelijkse ‘unieke bezoekers’ te tellen worden de IP-adressen van de bezoekende computers door de server eens per maand geteld. Elk IP-adres (elke computer heeft een IP-adres, een unieke code) wordt dan maandelijks slechts éénmaal meegeteld, ook als men een website meerdere malen per maand bezocht heeft. Zo wordt duidelijk hoeveel verschillende computers verbinding zochten met de website (uiteraard heeft de redactie van de website alleen inzage in de aantallen bezoekende computers).

Het aantal ‘maandelijkse unieke bezoekers’ in de maanden augustus van de afgelopen jaren.

De website GereformeerdeKerken.info begon in augustus 2015 met de publicatie van een onderzoeksrapport naar aanleiding van de verschijning van het boek God in de Oorlog. Langzamerhand werden op de website steeds vaker niet alleen historische, maar ook nieuwsberichten gepubliceerd betreffende de (voormalige) Gereformeerde Kerken in Nederland.

De website GereformeerdeKerken.info begon in de eerste maand van haar bestaan met 1.359 bezoekers, terwijl zeven jaar later, in augustus 2022, bijna 51.000 unieke bezoekers geteld werden.