Publicatie digitale boeken van Wesseling gaat door

De digitale publicatie van de boeken van de kerkhistoricus dr. J. Wesselingwaarover wij onlangs berichtten – gaat definitief door. De serie van tien standaardwerken behandelt de gang van zaken betreffende de Afscheiding van 1834 in de provincies Groningen, Friesland, Overijssel en Zeeland.

De boeken van dr. C. Smits en dr. J. Wesseling. Met de digitale verwerking van de laatste tien delen op de bovenstaande foto is inmiddels begonnen  (foto: GereformeerdeKerken.info).

Om te zorgen dat de waardevolle inhoud van de boeken toegankelijk blijft voor onderzoekers werd enige tijd geleden door dr. Mees te Velde het initiatief genomen om de boeken van dr. Wesseling (en ook de negen soortgelijke werken van dr. C. Smits) te laten digitaliseren en daarna te laten publiceren op internet. De scans zijn inmiddels gemaakt; het probleem was de financiële kant van zaak.

Vooral door giften van de familie van dr. Wesseling en door een bijdrage van de Stichting Afbouw Kampen is het nu mogelijk om althans de publicatie van de tien boeken van dr. Wesseling in gang te zetten. De Koninklijke Bibliotheek / Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren (KB/DBNL) zal de tien (digitale) boeken van dr. Wesseling publiceren op de website van de DBNL. De scans zijn al opgestuurd naar de DBNL van de Koninklijke Bibliotheek. Het materiaal zal in de eerste helft van 2023 in productie genomen worden en het is de verwachting dat de digitale versie van de tien boeken van dr. Wesseling in de tweede helft van 2023 op de site van de DBNL verschijnen.

De boeken van dr. C. Smits.

Voor de digitale publicatie van de negen delen ‘De Afscheiding van 1834’ van dr. C. Smits lopen nog aanvragen bij enkele fondsen. Er is goede hoop dat die t.z.t. ook een plek op DBNL kunnen krijgen.