Twee maal feest voor 90 jaar Pelikaankerk

Op zondag 25 september 2022 herdacht de Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard (de voormalig gereformeerde) Pelikaankerk in Leeuwarden haar 90-jarig bestaan.

Bij het begin van de dienst.

De voorganger in de dienst in deze monumentale kerk was ds. Pieter Dijkstra uit Grou, de organist was Jelle de Jong en ook de Chr. Brassband Hosannah verleende medewerking aan de dienst die om half tien ‘in de mooi volle kerk’ begon. Het was tegelijk ook de startdienst voor het nieuwe kerkelijk jaar.

Na de dienst werd door de preses van de kerkenraad, mevrouw A. van Vliet, iets over de Pelikaankerk verteld, waarbij zij er allereerst op wees dat “bijna iedereen in onze kerk wel ergens aan mee doet. Bijna al het werk dat in en voor onze kerk gedaan wordt, gebeurt door vrijwilligers. Het thema ‘aan tafel’ is bij ons bijna letterlijk werkelijkheid.”

Gedenkboek 90 jaar Pelikaankerk gepresenteerd.

Het gedenkboek van de Pelikaankerk.

Ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum werd een gedenkboek samengesteld, dat tijdens de feestelijke bijeenkomst (met veel muziek en een gezamenlijke maaltijd) op zaterdag 24 september  gepresenteerd werd. Ook op zondag werd aandacht besteed aan het boek, waarop we op deze website heel binnenkort terugkomen.

Preses mevrouw Van Vliet vertelde iets over het tot stand komen van het boek. Omdat op 19 juli 1932 de eerste dienst in de gereformeerde Pelikaankerk gehouden was, werd het negentigjarig bestaan in juli 2022 weliswaar al herdacht, maar besloten werd toen de officiële feestelijkheden in september 2022 te houden. Gemeenteleden werd gevraagd verhalen, foto’s en herinneringen op te sturen, waaraan ruimschoots gehoor gegeven werd.

De Pelikaankerk (foto ontvangen van kerkenraad van de Prot. Gem. van Bijz. Aard rondom de Pelikaankerk).

Omdat de huidige Pelikaankerkgemeente bestaat uit gemeenteleden van twee voormalige gereformeerde kerken, de Pelikaankerk en de Koepelkerk, werd in de ontvangen felicitatiekaarten én in het boek ook aandacht besteed aan de ‘Koepelaars’. In de herinneringen kwam vaak naar voren dat men enthousiast was over onder meer de glas-in-loodramen van architect Egbert Reitsma (1892-1976) (de ontwerper van de kerk), waardoor in het zeer bijzondere interieur van het kerkgebouw altijd ‘veel te zien’ was. De glas-in-loodramen achter de preekstoel stellen bijvoorbeeld de zes scheppingsdagen voor, weergegeven ‘in moderne wereldse taferelen’. Tijdens de jubileumdienst was de kerkzaal versierd met de vele ontvangen felicitatiekaarten met wensen en verhalen, die later in een plakboek bij elkaar gebonden worden.

De Koepelkerk te Leeuwarden (1923-2013).

Kortom, er was genoeg om een mooi gedenkboek over te maken. De genodigden kregen na de dienst een gratis exemplaar, anderen konden tegen een vergoeding van 10 euro een exemplaar meenemen. “Wij hopen dat de levendige vertellingen u een beeld geven van een gemeente die vol enthousiasme wil opgaan naar het eeuwfeest”, aldus de preses van de kerkenraad. Tijdens de toespraak werd het boek via de beamer in beeld gebracht.

Twee oud-predikanten van Leeuwarden-West, ds. G.H. ter Maat (van 1985 tot 1991) en ds. A.J. van der Wiel (van 1974 tot 1977), spraken na de toespraak van de preses nog een kort woord met herinneringen.

Na de dienst wachtten koffie en gebak, het gebak met een gestileerde pelikaan als versiering. Daarna werd ter afsluiting van de feestelijke bijeenkomst een gezamenlijke toast uitgebracht.

* Het gedenkboek 90 jaar Pelikaankerk kan voor 12 euro besteld worden bij mevrouw  a.vanvlietvisser@gmail.com (vergeet niet uw adres te vermelden in verband met de toezending van het gedenkboek).