Kleurrijk gedenkboek Pelikaankerk Leeuwarden

Zoals we al eerder aangaven heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard rondom de Pelikaankerk te Leeuwarden besloten een gedenkboekje uit te geven naar aanleiding van het negentigjarig bestaan van de monumentale schepping van architect Egbert Reitsma, over wie L. van Ek in het gedenkboekje een hoofdstuk schreef.

Het gedenkboek van de Leeuwarder Pelikaankerk.

Het is een interessant, afwisselend en kleurrijk boekje geworden. Uiteraard wordt uitvoerig aandacht besteed aan het ontstaan en de ingebruikneming van de prachtige kerk; de eerste dienst op 19 juli 1932 stond onder leiding van ds. J.M. Mulder (1876-1961), nadat eerder die dag het kerkgebouw overgedragen was aan de kerkenraad van De Gereformeerde Kerk te Leeuwarden. De bouw van de Pelikaankerk was nodig omdat in gereformeerd Leeuwarden de bestaande kerken, de Oosterkerk, de Noorderkerk en de Koepelkerk, onvoldoende plaats boden. De drie kerken boden ‘slechts’ 2.250 zitplaatsen, terwijl er maar liefst 3.865 nodig waren. Op 1 oktober 1931 werd de eerste steen gelegd door dr. W.A. van Es (1871-1959), die van 1904 tot 1939 gereformeerd predikant te Leeuwarden was. In de jaren ’50 moesten in de Pelikaankerk zelfs vier diensten per zondag gehouden worden door de grote toestroom van kerkgangers.

Dr. W.A. van Es (1871-1959) legde op 1 oktober 1931 de ‘eerste steen’ van de monumentale gereformeerde Pelikaankerk.

Natuurlijk wordt in het boekje aandacht besteed aan het ontstaan van de Pelikaangemeente in 2015, waarover we elders op deze website uitvoerig berichten. Ook de tegenwoordige predikant, ds. Pieter Dijkstra, schrijft over die ‘turbulente’ tijd, toen de Koepelkerk al in de verkoop stond en ook de Pelikaankerk eenzelfde lot beschoren zou zijn. De gemeenteleden van beide kerken waren ondertussen al samengegaan als ‘Peli-Koepelgemeente’ en hielden hun diensten in de Pelikaankerk, al dreigden ook sluiting en verkoop. Pastoraat was  toen dringende noodzaak. Daarvoor werd toen ds. Dijkstra gevraagd, die sinds 1 oktober 2014 in deeltijd aan de Pelikaankerk verbonden is.

Het interieur van de Pelikaankerk (foto: Reliwiki, Henco de Bruin, Asperen).

Het spreekt vanzelf dat in het gedenkboek veel aandacht besteed wordt aan het unieke kerkgebouw zelf en aan het al even bijzondere orgel. Het boek telt vele interessante verhalen van (oud-) gemeenteleden die herinneringen ophalen aan de rijke geschiedenis van de Pelikaankerk. Verhalen over de evangelisatie, de christelijke zangvereniging, de liturgische bloemschikkunst, het verenigingsleven, het liturgisch centrum, wat de pers zei over 90 jaar Pelikaankerk, een foto-overzicht van allerlei activiteiten in de kerk, en wat al niet meer maken van dit boek een interessant geheel.

De voormalige gereformeerde Koepelkerk te Leeuwarden (foto: Reliwiki, Herman Wesselink, Amsterdam).

Vooral willen we ook nog wijzen op het verhaal van kerkrentmeester Ernest de Lange, die vertelt over ‘een Koepelaar die uiteindelijk toch een Pelikaner werd’. Hij beschrijft in zijn verhaal de moeilijkheden die ontstonden toen het ‘behoorlijk begon te gisten in het Samen op Weg proces’, met grote tegenstellingen tussen gereformeerden en de hervormde gemeente . “De laatste fase van de narigheid begon zo omstreeks 2010. Toen de aanvallen op onze wijkgemeenten [die van de Pelikaankerk en de Koepelkerk – red.] hevig werden voortgezet door de centrale organen hebben Pelikaan en Koepel de samenwerking gezocht”.

Tekening van de jubilerende pelikaan (ontwerp: Laura Volkers).

Uiteindelijk leidde dat tot de zelfstandige Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard rondom de Pelikaankerk, bestaande uit gemeenteleden van de Pelikaankerk en de Koepelkerk. De heer De Lange besluit zijn interessante verhaal met de opmerking: ‘We zijn wel een ‘oude’ gemeente, maar heel vitaal’. Hopelijk blijft dat nog lang zo. We bevelen het boekje van harte aan.

  • A. van Vliet-Visser (red. en lay-out), 90 jaar Pelikaankerk 1932-2022. Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard ‘Rondom de Pelikaankerk’ sinds 2015. Leeuwarden, 2022, 52 pp., geïllustreerd met veel meestal kleurenfoto’s. Het boek kan voor 12 euro besteld worden via a.vanvlietvisser@gmail.com (vergeet niet bij de overschrijving uw adres te vermelden).

© 2022. GereformeerdeKerken.info