Oosterkerk Hoogeveen nog niet in de steigers

De protestantse, voormalig gereformeerde Oosterkerk in Hoogeveen kan voorlopig nog niet in de steigers. Door de coronapandemie en door de tegenwoordige hoge energiekosten worden ook de bouwkosten een stuk hoger. Het daarvoor bestemde budget wordt daardoor stevig overschreden.

Een overzicht van de toekomstige nieuwe situatie. Boven: de verkleinde kerkzaal met bijbehorende ruimten. Onder: de vroegere vergaderzalen, maar in de toekomst als ‘Gastenhuis’, losgemaakt van de kerk.

Dat is de reden dat de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen besloten heeft vooralsnog geen opdracht te verlenen tot de verbouw van de kerk. Een definitief besluit over al dan niet verdergaan wordt later dit jaar genomen. De leden van de wijkgemeente Oost zijn hierover tijdens een gemeenteavond ge├»nformeerd. Tijdens de verbouwing houdt deze wijkgemeente haar kerkdiensten samen met de gereformeerde wijkgemeente Centrum in de grote Hoofdstraatkerk. Deze samenwerking wordt de komende maanden voortgezet (op 12 juni 2022 werd in verband met de verbouwing de voorlopig ‘laatste dienst’ in de Oosterkerk gehouden).

Misschien dat binnenkort alvast wel een begin gemaakt wordt met de afbraak van de laagbouw van het kerkgebouw. De voormalige kerkzaal in het hoge deel wordt hierbij niet betrokken. Na de verbouwing worden daar de kerkdiensten namelijk weer gehouden.