Nieuw nummer HT-GKN over o.a. Zeeuwse kerken

Onlangs verscheen het 46ste nummer van het Historisch Tijdschrift GKN. Het nummer begint met een artikel over de gereformeerde kerkgebouwen in de provincie Zeeland.

Het 46ste nummer van het Historisch Tijdschrift GKN.

Gert Mink neemt 1980 als ijkpunt en loopt na hoe het er anno 2022 met deze kerken bijstaat. Van de vijfenvijftig GKN-kerkgebouwen in 1980 blijken er tegenwoordig nog maar zeventien bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in gebruik voor de eredienst.

In het tweede artikel herinnert Margriet Gosker eraan hoe kort geleden het is dat vrouwen in de Gereformeerde Kerken werden toegelaten tot het predikantschap. Ze zoomt in op de eerste vijf vrouwen die het waagstuk aandurfden  om theologie te gaan studeren aan de Theologische Hogeschool in Kampen, toen het ambt voor hen nog niet openstond.

De derde bijdrage verschuift de aandacht naar de Vrije Universiteit. Alle studenten van 1880 tot 1940 zijn sinds kort met allerlei persoonlijke details terug te vinden op de website van de V.U. Peter Dillingh licht de website toe.

Na de voorgaande artikelen komt een aantal vaste rubrieken aan bod. Allereerst een aanvulling van titels van publicaties over de geschiedenis van het gereformeerde volksdeel, daarna het romanfragment, met al in 1950 aandacht voor religie als risico om er depressief van te worden. De keerzijde komt ook aan bod. En tot slot de rubriek In Memoriam. U vindt daar een levensbeschrijving van de overleden predikanten Reinier van den Berg (1929-2018), Gerard Dirk Hanemaayer (1929-2020), Auke Jelle van Nijen (1936-2020), Jan Ridderbos Nic.zn. (1942-2018), Willem Jan Adrianus Pieter Stolk (1951-2020), Herman Wiersinga (1927-2020) en Æbele van der Woude (1926-2020).

Van ds. Arie van Bergen (1929-2020), ds. Siepko Molenkamp (1930-2018), en van ds. Arie van der Waal (1946-2020) kon om verschillende redenen geen In Memoriam worden opgenomen.

Het Historisch Tijdschrift GKN (over het verleden van De Gereformeerde Kerken die in 2004 onderdeel werden van de Protestantse Kerk in Nederland) verschijnt twee keer per jaar. Een abonnement kost € 15 per jaar. Losse nummers € 8. Aanmelding: aw.aarnoutse@xs4all.nl