Duurste koophuis in Nijmegen is … een kerk

Het duurste huis dat momenteel in de gemeente Nijmegen te koop staat is de voormalige (christelijke) gereformeerde kerk aan de Begijnenstraat in de Benedenstad. De kerk – in 1888 in gebruik genomen – is verbouwd tot een heel bijzondere woning.

De voormalige gereformeerde kerk in de Begijnenstraat die van 1888 tot 1912 dienst deed en toen vervangen werd door de Noorderkerk.

De vraagprijs van dit bijzondere pand bedraagt maar liefst € 2.200.000. Maar je hebt dan een zeer bijzonder historisch gebouw met een woonoppervlak van 388 m² op een perceel van 174 m². De kerk is omgebouwd tot een woning met een grote woon- en eetkamer, een open keuken, vijf slaapkamers, drie badkamers en een dakterras.

Hoe de kerk er kwam…

De kerk aan de Begijnenstraat werd in 1888 in neorenaissancestijl gebouwd als bedehuis van de Christelijke Gereformeerde Gemeente. De Synodale Commissie had destijds van veel kerken in het land geld ontvangen voor de bouw van de kerk in Nijmegen. Ook bij de kerkenraad kwam financiële steun binnen. Door de Synodale Commissie werd de som van fl. 1.884,91½ ontvangen en door de kerkenraad van Nijmegen fl. 541,46½, in totaal dus fl. 2.426,38.

Ds. A.H. Gezelle Meerburg (1845-1905) stond van 1880 tot 1890 in Nijmegen en had in 1888 de leiding bij de ingebruikneming van de kerk in de Begijnenstraat.

In 1887 kon met de bouw van de kerk aan de Begijnenstraat 20 begonnen worden. De kerk staat er trouwens nog steeds en is als kerkgebouw aan de grote vensters in de voor- en de achtergevel nog duidelijk te herkennen. Het was een eenvoudige zaalkerk, niet al te groots en protserig, maar het gebouw sloot goed aan bij de overige huizen in de straat. De kleine torenspits die bovenop de voorgevel stond, verdween nog vóór de Tweede Wereldoorlog. Het kerkje, ontworpen door architect B. Bouman en uitgevoerd door aannemer H.L. Esmeijer, bood plaats aan 250 kerkgangers en kon in 1888 in gebruik genomen worden. Ds. A.H. Gezelle Meerburg (1845-1905) had daarbij de leiding en hield daar als eerste van de Nijmeegse predikheren van 1888 tot 1890 zijn preken.

De kerk werd al in 1912 buiten gebruik gesteld, toen de grote Noorderkerk aan de Bijleveldsingel in het vervolg als bedehuis diende.