Maranathakerk Haaksbergen op Funda

Zoals we al eerder meldden werd de Maranathakerk aan de Enschedesestraat in Haaksbergen enige tijd geleden gesloten. Sinds twee dagen staat de kerk op Funda te koop. De bijbehorende pastorie is in de koop begrepen. Inschrijven kan tot en met 16 december 2022.

De Maranathakerk en de bijbehorende pastorie te Haaksbergen.

Wel moet men er dan op z’n minst € 425.000 voor betalen. De vroegere  gereformeerde Maranathakerk ging eind 2021 dicht, al was er bij de fusie van de hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk nog geen sprake van buitengebruikstelling van de Maranathakerk. Wel sprak men toen af er alleen nog voornamelijk vergaderingen en andere bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld rommelmarkten, te zullen houden.

Ds. A. de Korte (1901-1970). Foto: ‘Het kerkje van Ten Hoopen’.

Hoewel is de inventaris verwijderd en worden kerk en pastorie leeg opgeleverd, wel zijn nog het glas-in-lood en de herdenkingssteen ter gelegenheid van de eerstesteenlegging door de toenmalige predikant ds. A. de Korte (1901-1970) – op 22 mei 1954 – nog aanwezig (ds. De Korte was van 1950 tot 1954 aan de kerk van Haaksbergen verbonden, aanvankelijk als hulppredikant). Een verplichting voor de nieuwe eigenaar van kerk en pastorie is overigens dat men de bijzondere voorgevel van de kerk in de huidige staat handhaaft.

(Met dank aan de heer D. van Harten te Haaksbergen)