Boekje Maranathakerk Haaksbergen

Zojuist werd de derde druk gepubliceerd van het gedenkboekje met betrekking tot de voormalige gereformeerde Maranathakerk in Haaksbergen, die onlangs te koop gezet werd.

Het gedenkboekje over de Maranathakerk.

De eerste druk werd (zoals we al eerder berichtten) in juni 2022 gepubliceerd en daarvan werd het eerste exemplaar op zondag de 12de van die maand aangeboden aan een gemeentelid dat in 1954 aanwezig was bij de ingebruikneming van de kerk én bij de buitengebruikstelling in 2016. De Gereformeerde Kerk te Haaksbergen ontstond op 3 oktober 1899.

De bouw van kerk en pastorie/gemeentecentrum.

Het is een mooi boekje geworden, waarin heel veel bijzonderheden over de kerk zelf en over het kerkelijk leven in de Maranathakerk aan de orde komen. Ds. A. de Korte (1901-1970) was ‘de bevlogen bouwdominee’ die geld bijeensprokkelde door veel en vaak een preekdienst te verzorgen in andere kerken. Geen wonder dat hij op 22 mei 1954 ‘de eerste steen’ legde. Aannemer Zeevalk uit Vroomshoop bouwde de kerk. Voor de betaling ervan diende ook de verkoop van een aantal woningen die de Gereformeerde Kerk aan de Zeedijk in eigendom had.

Het was trouwens niet alleen de Maranathakerk die aan de Enschedesestraat gebouwd werd, maar meteen ook een pastorie. De eerste bewoner was ds. H. Vruggink (1908-1982), die van 1955 tot 1962 gereformeerd predikant te Haaksbergen was. In 1975 werd de pastorie omgebouwd tot gemeentecentrum. De Maranathakerk was een bescheiden kerkgebouw, wat overigens een bezoeker van verre – de kerk voor het eerst ziende – verleidde tot de uitspraak: ‘Is dat een kerk? Ik dacht dat het een transformatorhuuske was’.

‘Het Kerkblad’, oktober/november 1899.

De kerkzaal.

Wat de kerk betreft: aanvankelijk was de kerkzaal in het midden voorzien van banken; de looppaden waren langs de muren. Bij de avondmaalsvieringen kwam op het podium een tafel waaraan veertien gemeenteleden bij toerbeurt konden plaatsnemen. Bij de ombouw van kolenkachel naar cv-installatie werden de banken verwijderd en werd de preekstoel naar de zijmuur verplaatst met de stoelen er in een U-vorm omheen. In 2015 werd de indeling van de kerkzaal weer eens veranderd, en wel weer meer terug in de vorm van de eerste opstelling.

Kwamen aanvankelijk de meeste gemeenteleden uiteraard uit Haaksbergen en directe omgeving, in de jaren ’60 kwam er een toestroom van mensen uit alle delen van ons land, die een baan hadden bij Holland Signaal, Heemaf, Stork en bij de AKZO of die werkten in de textielindustrie of bij de Rekkense Inrichtingen. In het begin van de jaren tachtig telde de kerk van Haaksbergen ongeveer driehonderd leden.

De ledentallen van de Gereformeerde Kerk te Haaksbergen tussen 1903 en 2003 (bron: Jaarboeken GKN en PKN).

Omdat de gereformeerde kerkgemeenschap in Haaksbergen alleen door een fusie kon overleven werd in 2016 uiteindelijk na veel overleg de Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse gevormd, bestaande uit de Gereformeerde Kerk met 155 leden en de Hervormde Gemeente met ruim 1.200 leden.

Herinneringen van (oud-) gemeenteleden.

Het grootste deel van het boekje over de Maranathakerk wordt besteed aan herinneringen van (oud-) gemeenteleden en predikanten. Een van de ingezonden verhalen handelt over de herinrichting van Maranatha in de jaren ’70, waarover hierboven meer verteld werd. Zo komen we ook te weten dat – ‘omdat in Haaksbergen niet uitbundig gevlagd werd’ – de kerkelijke vlaggenmast geschonken werd door een vrouwelijk gemeentelid, ‘die bekend stond om haar nationale gevoelens’. Uiteraard werd het aanbod met blijdschap ontvangen en gerealiseerd en werd de mast met veler inspanning voor de kerk geplaatst.

Uit: ‘Tubantia’, 4 november 2022.

Uiteraard komen talloze onderwerpen voorbij: natuurlijk over het  jeugdwerk, zoals de GJV, het Maranathakoor, het koffiedrinken op woensdagmorgen, de kindernevendienst, de ‘startweken’, en het inzamelen en wegbrengen van goederen voor Karmel International (‘geven voor goede doelen’). Het laatste deel van het boekje wordt gevuld met goede kleurenfoto’s over het kerkelijk leven in de Maranathakerk, voorzien van een korte uitleg. Op de achterbladzijde staat een woordzoeker: “Zoek woorden uit de rijke geschiedenis van de Maranathakerk”. Natuurlijk ontbreken de predikantsfoto’s niet. Aanbevolen!

♦ Een zevenkoppige redactiecommissie verzorgde het boekje: 1954 – Maranatha – 2022. Kerkgebouwen aan de Enschedesestraat 14 en 16 in Haaksbergen. Uitgave van de Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse, 2022, 40 pp., geïllustreerd met vooral veel kleurenfoto’s. Het boekje kan voor 5 euro (incl. verzending!) besteld worden bij: hiemstra001@gmail.com; het geld moet worden overgemaakt op rekeningnummer NL 90 RABO 0118 0989 42  t.n.v. College van Kerkvoogden Prot. Gem. Haaksbergen-Buurse (vergeet niet uw adres te vermelden).